DIAGEO – 31/10/2005

Beschrijving van de reclame

Een affiche op een mobiele wagen met als slogan « Neem de leiding, drink verantwoord » toont een afbeelding van een racewagen. Onderaan wordt de merknaam Johnnie Walker met het logo vermeld, gevolgd door de educatieve slogan.
Een tweetalige folder (Frans – Nederlands) bestaande uit drie luiken bevat het volgende:
- Luik 1 met als titel : « Houd alles onder controle » toont een afbeelding van een racepiloot. Onderaan merknaam, logo en de vermelding « neem de leiding, drink verantwoord ».
- Tekst luik 2: « De vooruitstappende “Striding Man” van Johnnie Walker wordt wereldwijd erkend als een symbool van persoonlijke vooruitgang. Vandaag, door de samenwerking met het McLaren-Mercedes Team, promoot Johnnie Walker verantwoord drinken van alcohol op een actieve wijze. Neem de leiding met Johnnie Walker en het McLaren-Mercedes Team. Drink verantwoord. »
Vervolgens worden er vier tips opgesomd :
* Eet vóór of tijdens het drinken om de opname van alcohol te vertragen.
* Drink water om fris te blijven. Als je uitgedroogd bent, heeft alcohol veel meer effect.
* Wissel verspreid over de hele avond alcoholische dranken af met periodes waarin je frisdranken drinkt.
* Alcohol en autorijden gaan niet samen. Neem een taxi of kies op voorhand een BOB.
- Tekst luik 3 : « Johnnie Walker zet zich in om verantwoord drinken van alcohol actief te promoten. Voor meer informatie surf je naar www.johnniewalker.com. Steek deze kaart in uw portefeuille om u zo te helpen ook alles onder controle te houden. » Onder deze tekst bevindt zich een uitneembare kaart waar de tips nog eens kort vermeld worden en waar het telefoonnummer van een taxibedrijf kan worden genoteerd.

Deze reclame werd ook in beide landstalen verspreid onder de vorm van plastic onderzetters voor glazen.
- Onderzetter 1 met als titel : « Houd alles onder controle » toont een afbeelding van een racepiloot. Onderaan merknaam, logo en de vermelding « neem de leiding, drink verantwoord ».
- Onderzetter 2 zet de vier tips nog eens op een rijtje:
* eet iets
* drink water
* verspreid je inname van alcoholische dranken
* rij niet onder invloed
Onderaan merknaam, logo en de vermelding « neem de leiding, drink verantwoord ».
- Onderzetter 3 met als titel « Houd alles onder controle » toont de symbolische racepiste Circuit Spa-Francorchamps. Onderaan merknaam, logo en de vermelding « neem de leiding, drink verantwoord ».

Motivering van de klacht(en)

Conformiteit.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij de JEP op vrijwillige basis geïnformeerd heeft omtrent zijn “Johnnie Walker Verantwoord drinken”campagne, die zich afspeelde rond het weekeinde van de Belgische Grand Prix in Spa Francorchamps op 9-10-11 september. Het opzet van de campagne was gericht op de activiteiten die in het kader van de race plaatsvonden. Hij deelde tevens mee dat gelet op het succes van de campagne en het belang dat DIAGEO hecht aan verantwoord alcoholgebruik, besloten werd om deze “Verantwoord drinken”campagne verder te ontwikkelen.

Jurybeslissing

De Jury heeft de campagnebeelden aanwezig in de informatiemap (zie beschrijving hierboven) onderzocht.
Wat de affiches op de mobiele wagens betreft, heeft zij vastgesteld dat er een racewagen getoond wordt met als slogan “Neem de leiding, drink verantwoord / Prenez la tête, consommez de façon responsable”. De Jury is van oordeel dat de link tussen “rijden”(er wordt een racewagen getoond) en “drinken” (er wordt letterlijk gezegd “drink verantwoord – consommez de façon responsable”) niet strookt met de Diageo marketingcode die bepaalt dat geen enkele communicatie mag laten uitschijnen dat consumptie van alcohol aanvaardbaar is voor of tijdens het rijden met een wagen. Ook art. 7 van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken bepaalt terzake het volgende: “Reclame mag in geen geval een verband leggen tussen alcoholhoudende dranken en een actieve verkeersdeelname. Deze bepaling geldt niet, indien en voor zover de reclame een waarschuwing bevat tegen actieve verkeersdeelname na het drinken van alcolholhoudende dranken.”. Aangezien de reclame in kwestie een verband toont tussen rijden en drinken (zelfs indien aangestuurd wordt op verantwoord drinken) en geen uitdrukkelijke waarschuwing bevat tegen actieve verkeersdeelname na het drinken van alcoholhoudende dranken, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde bepalingen en bij gebreke hieraan deze reclame niet meer te verspreiden/gebruiken.

Wat de brochures en onderzetters betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze op uitdrukkelijke wijze vermelden dat autorijden en alcohol niet samengaan. Zij heeft derhalve gemeend terzake geen opmerkingen te moeten formuleren.

De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat de verschillende beelden van de campagne afzonderlijk onderzocht worden, daar de consumenten die kennis nemen van een bepaald beeld (bv: affiche op de mobiele wagens) niet noodzakelijk ook kennis nemen van de andere elementen die deel uitmaken van dezelfde campagne.

De adverteerder bevestigde dat hij de aanbeveling van de Jury zal naleven en erop zal toezien dat toekomstige materialen hiermee in overeenstemming zullen zijn.

Adverteerder: DIAGEO
Product/Dienst: Johnnie Walker
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  31/10/2005