DI – 05/09/2019

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website van de adverteerder bevat links een afbeelding van het product met “2+1” in een rode cirkel.
Rechts daarvan onder meer het volgende:
- “Nivea - Men Fresh Active Spray - Deodorant”;
- het doorgestreepte bedrag 3,35 € met ernaast het bedrag 2,68 € in het rood en rechts daarvan, een rechthoek met “speciale aanbieding” in witte letters op een rode achtergrond en “2+1 GRATIS op de deodoranten Nivea – Nivea Men -20%” in rode letters op een witte achtergrond.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat er bij de actie op de deodorant van Nivea voor mannen duidelijk vermeld staat “2+1 gratis” voor de prijs van 2.68 euro. Als klant verwacht hij dus dat hij 3 flesjes krijgt voor 2.68 euro. Als hij 16 maal de bestelling plaatst, verwacht hij dus dat hij 48 stuks krijgt voor 42.88 euro.
Hij heeft de bestelling gekregen maar er is volgens hem totaal geen rekening gehouden met de actie. Als hij de adverteerder daarmee confronteerde bleek de actie begrepen te worden als 3 halen, 2 betalen, wat natuurlijk helemaal iets anders is. Zij rekenen dus per 2 flesjes eentje gratis, wat in zijn ogen puur consumentenbedrog is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betwistte het feit dat de klager misleid zou zijn geweest door een reclame die hem ten onrechte zou hebben doen geloven dat hij 3 deodoranten (2+1) zou kunnen verwerven voor de totale prijs van 2,68 €.

Hij deelde vooreerst mee dat de reclame duidelijk laat blijken dat de actie “2+1” zich materialiseert door een vermindering van de prijs aangezien de gebruikelijke prijs van 3,35 € per stuk wordt vervangen door de promotionele prijs van 2,68 €.
Hij preciseerde ook dat de berekeningsmethode van de promotie uitdrukkelijk wordt vermeld:
- in de voorwaarden in de folder hernomen op de website (“de aanbieding 2+1 gratis komt overeen met een korting van 33% op de totale prijs van 3 producten)
- door de link hernomen op het scherm van de consument wanneer hij toegang krijgt tot zijn winkelmand (“Je wil profiteren van een 1+1 of 2+1 gratis aanbieding? Vergeet niet om je gratis product toe te voegen aan je mandje! Heb je een vraag? Lees onze FAQ Promoties (met link naar dezelfde informatie)”).

Volgens de adverteerder kon een middelmatig aandachtig consument derhalve niet worden misleid betreffende de draagwijdte van de actie op dit punt.

Ingevolge de vraag van de Jury inzake de vermelding “Nivea Men -20%” in het kader naast de vermelding “2+1 gratis op de deodoranten Nivea” en haar verzoek om verduidelijking betreffende het feit dat het in het rood aangeduide bedrag niet het resultaat is dat men bekomt na berekening van de korting in het raam van de “2+1 gratis” actie, deelde de adverteerder mee dat er op het moment van de klacht twee parallelle acties liepen: enerzijds een nationale promotie op Nivea (2+1 gratis die -33% geeft op drie gekochte producten) en anderzijds een promotie op de e-shop (-20% op de volledige site).
Hij verduidelijkte dat, in het geval van twee parallelle promoties, beide naast elkaar worden weergegeven in het kader maar dat het steeds de voor de klant meest interessante promotie is die zal worden toegepast, en dat de in het rood aangeduide prijs overeenkomt met de prijs -20% en dus met de tweede promotie.

De adverteerder gaf in dit verband toe dat dit duidelijker zou kunnen en gaf aan de mogelijkheid om deze weergave aan te passen te zullen bestuderen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de door de klager meegedeelde advertentie, die met name een “2+1 gratis” actie betreft, naast het gepromote product en de vermelding “2+1” een doorgestreepte prijs en een in het rood aangeduide prijs vermeldt.

Zij heeft eveneens kennisgenomen van de interpretatie van de klager volgens dewelke de in het rood aangeduide prijs de totale prijs zou zijn voor 3 producten in het raam van de actie in kwestie.

De Jury is echter van mening dat deze manier van aanduiding van de promotionele prijs van een product in het raam van een “2+1 gratis” actie niet ongebruikelijk is en dat het voor de gemiddelde consument duidelijk is dat de in het rood aangeduide prijs wel degelijk een prijs per stuk betreft.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard op dit punt.

Zij heeft daarentegen vastgesteld dat het in het rood aangeduide bedrag niet het resultaat is dat men bekomt na berekening van de korting in het raam van de “2+1 gratis” actie, namelijk een korting van 33%. Zij heeft eveneens vastgesteld dat de advertentie, naast “speciale aanbieding” vermeldt “2+1 gratis op de deodoranten Nivea – Nivea Men -20%”.

Zij is derhalve teruggegaan naar de adverteerder op deze punten en heeft er ingevolge zijn antwoord nota van genomen dat er op het moment van de klacht twee parallelle acties liepen (een nationale promotie 2+1 gratis die -33% geeft op drie gekochte producten en een promotie van -20% op de volledige e-shop) en dat, in het geval van twee parallelle promoties, beide naast elkaar worden weergegeven in het kader maar dat het steeds de voor de klant meest interessante promotie is die zal worden toegepast.

Zij heeft er eveneens nota van genomen dat de in het rood aangeduide prijs overeenkomt met de prijs -20% en dus met de tweede promotie.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de combinatie in hetzelfde kader van de twee promoties, die echter niet cumulatief zijn, evenals de in het rood aangeduide prijs die het resultaat is van de tweede promotie, tot verwarring leiden en van aard zijn om de consument te kunnen misleiden.

De Jury heeft de adverteerder derhalve op basis van artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code) verzocht om de reclame naar de toekomst toe op deze punten te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: DI
Product/Dienst: Deodorant
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Datum afsluiting:  05/09/2019