D’HULSTER – 24/10/2017

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont het gezicht van een vrouw met beschadigde lippen en rode vegen op haar wangen, kin en neus.
Daaronder het logo van de adverteerder en pictogrammen met betrekking tot zijn aanbod, en de slogan “You may love our products, but please don’t kiss them”.
Rechts hiervan onder meer een afbeelding van een schuurschijf met een promotionele tekst over dit product.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat de in de reclame gebruikte foto gewelddadig is en dat de slogan het gebruik van een foto van een vrouw met een door een schuurtoestel beschadigd gezicht niet verklaart.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee de reden van de klacht niet te begrijpen. Op geen enkele manier wordt de vrouw an sich in een negatief daglicht gesteld, noch wordt de vrouw voorgesteld als lustobject, noch zet de campagne op enigerlei wijze aan tot geweld. Het beeld is ludiek bedoeld. Het maakt gebruik van enige overdrijving, wat een bewezen doeltreffend middel is om een punt te maken of om de aandacht van de consument te trekken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie met de slogan “You may love our products, but please don’t kiss them” een foto bevat van het gezicht van een vrouw met beschadigde lippen en rode vegen op haar wangen, kin en neus, en reclame maakt voor een bedrijf dat onder meer schuurschijven aanbiedt.

De Jury is van mening dat het humoristische gebruik van overdrijving in deze reclame dermate duidelijk is dat de gemiddelde consument de reclame niet letterlijk zal opvatten en hier geenszins een aanmoediging of tolerantie van gewelddadig gedrag ten aanzien van vrouwen in zal zien.

De Jury is tevens van mening dat deze reclame de vrouw niet op een negatieve manier voorstelt en dat de gemiddelde consument de afbeelding van de vrouw niet als denigrerend ten aanzien van vrouwen of als een aantasting van hun menselijke waardigheid zal opvatten.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D’HULSTER
Product/Dienst: Schuurschijven
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/10/2017