D’HONDT – 19/11/2013

Beschrijving van de reclame

De e-mail vermeldt onder meer het volgende:
“D’Hondt deuren – trappen – parket Outlet”;
“Bij D’Hondt gaan we al van start met de eindejaarsgeschenken. We pakken uitzonderlijk uit met absolute bodemprijzen voor deuren, trappen en parket. Wrijf nog even uw ogen uit. Want de prijzen die u ziet, kloppen wel degelijk. Bekijk onze spectaculaire outletprijzen en u bent vast overtuigd.”;
“Onze medewerkers staan klaar om u te helpen en adviseren bij uw keuze. Wij zorgen uiteraard ook graag voor de plaatsing van uw deur, trap of parket, als u dat wenst. Onze vakmannen installeren al uw producten perfect in uw woning.”;
“Prijzen zijn: exclusief btw en respectievelijk per trap, per deur en bij parket per m²”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager maakt deze firma reclame met de prijzen voor installateurs. Dit staat niet vermeld in haar reclame. Ze zijn geen firma die normaal trappen en deuren laat afhalen zoals doe-het-zelf-zaken. Ze verzwijgen de plaatsing, het maatwerk en andere details.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft als volgt op de verschillende elementen van de klacht gereageerd.

Hij deelde vooreerst mee dat het onjuist is dat hij reclame maakt met de prijzen voor installateurs: de prijzen die vermeld staan zijn particuliere prijzen exclusief btw aangezien plaatsing het btw-tarief nog kan bepalen. De prijs voor professionelen ligt /1.3 lager.

Vervolgens deelde hij mee dat hij 60% van zijn zakencijfer geplaatst verkoopt en 40% niet geplaatst.

Wat de plaatsing betreft, verwees de adverteerder naar de tekst van de advertentie waar volgens hem duidelijk aangegeven staat dat het gaat om een bijkomende service indien gewenst die dus aangerekend wordt. Wat de verwijzing naar maatwerk in de klacht betreft, deelde hij mee dat outletprijzen verwijzen naar zaken gemaakt uit voorraadproducten; hij kan moeilijk iets liggen hebben in maatwerk voor een klant die hij op dat moment nog niet kent. Om duidelijk te maken dat “outlet” niet rijmt met “maatwerk” verwees hij nog naar de definitie van “outlet” in Van Dale.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mailing deuren, trappen en parket aan weggeefprijzen aanbiedt en de prijzen van een aantal goederen vermeldt. Het volgende is ook onder meer te lezen: “Wij zorgen uiteraard ook graag voor de plaatsing van uw deur, trap of parket, als u dat wenst” en “prijzen zijn: exclusief btw en respectievelijk per trap, per deur en bij parket per m²”.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat de prijzen die vermeld staan particuliere prijzen zijn en exclusief btw gezien plaatsing het btw-tarief nog kan bepalen.

Zij heeft er ook nota van genomen dat de adverteerder 60% van zijn zakencijfer geplaatst verkoopt en 40% niet geplaatst.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D’HONDT
Product/Dienst: Deuren, trappen, parket
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/11/2013