DEXIA BANK – 28/09/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont supporters die in de tribune zitten en waarvoor een groot digitaal scherm hangt met het volgende opschrift : Dexia Life Capital 4,25%* Deze boodschap is bestemd voor Fred De Loof die elk weekend voor zijn ploeg supportert. De asterisk verwijst naar de volgende tekst onderaan : * Rendement : - Rendement in 2005: 3,85% op de bestaande reserve van het contract + 0,4% conjuncturele winstdeelname (op de stortingen uitgevoerd in 2005). Rendementen uit het verleden vormen geen waarborg voor de toekomst. –Actuele gewaarborgde rentevoet op nieuwe stortingen gedurende min. 8 jaar en max. 9 jaar : 3 %.

Deze advertentie bevat tevens een verklarende tekst onder de titel : “Meer weten over Dexia Life Capital ?”
Vermelding van coördinaten en erkenningnummer.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. De asterisk vermeldt slechts 3,85% + 0,4% conjuncturele winstdeelname voor 2005. Dit komt niet overeen met 4,25% en is bovendien niet bindend voor de toekomst omdat slechts 3% gegarandeerd wordt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins de bedoeling is om cliënten of potentiële cliënten te misleiden. Hij stelde dat hij met deze campagne, net in tegendeel, voor totale transparantie gekozen heeft: alle karakteristieken, opbrengsten en kosten worden vermeld. Hij legde uit dat hij met deze reclamereeks een product en zijn bijhorend rendement in de kijker zet. Deze rendementen zijn niet vrij te kiezen, daar de Commissie Bank, Financie en Assurantiewezen voorschriften oplegt en bovendien al de beleggingsreclame valideert. Hij stelde dat als DEXIA 4,25% afficheert, dit dan wel degelijk het rendement dat in 2005 bekomen werd, hetgeen ook heel nadrukkelijk in de advertentie vermeld wordt. De asterisk verwijst naar het rendement en daar worden alle details gegeven, ondermeer: *Rendement: - Rendement in 2005: 3,85% op de bestaande reserve van het contract + 0,4% conjucturele winstdeelname (op de stortingen uitgevoerd in 2005). Rendementen uit het verleden vormen geen waarborg voor de toekomst.
- Actuele gewaarborgde rentevoet op nieuwe stortingen gedurende min. 8 jaar en max 9 jaar:3%
Hij stelde tenslotte dat er duidelijk wordt aangegeven dat het om een rendement van 2005 gaat. Het rendement 2006 zal trouwens pas begin 2007 gekend zijn en de Algemene Vergadering van Dexia Verzekeringen Belgie NV beslist dan over de conjuncturele winstdeelname.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertentie met als headline “Dexia Life Capital 4,25%*” in grote letters een asterisk bevat, die onderaan naar de titel “Rendement” verwijst, waar duidelijk wordt vermeld dat het om een rendement gaat van 2005 en dat de actuele gewaarborgde rentevoet 3% bedraagt. Gelet hierop is de Jury van oordeel dat deze advertentie niet van aard is om de consument terzake te misleiden en heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DEXIA BANK
Product/Dienst: Dexia Life Capital
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/09/2006