DEXIA BANK – 25/06/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een vrouw die zegt : « Mijn naam is Saskia, ik werk op de klantendienst van een warenhuis. Of dat lastig is? Elke dag heb ik wel : », waarna men verschillende mannenstemmen hoort die haar telkens uitschelden (verschillende scheldwoorden worden vervangen door biepsignalen). Vervolgens zegt zij « Tja t'is maar tijdelijk. Ze hebben mij promotie beloofd. In principe binnen een maand of twee ». Mannenstem met op de achtergrond vrolijk gefluit : « Geld verdienen is niet gemakkelijk. Zorg dan tenminste dat u het veilig belegt. Beleg het via Dexia Bank ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame zorgt voor de instandhouding van het foutieve stereotype van « de vrouw als slachtoffer t.o.v. de man als dader ». Zij bevat aldus een aansporing tot haat tussen mannen en vrouwen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het de bedoeling is om aan te tonen dat het niet evident is om geld te verdienen en hij daarom gekozen heeft voor een situatie waarin mensen het moeilijk hebben in hun werkomgeving. Toevallig zijn de bellers allemaal heren, maar de vrouw is geenszins slachtoffer, want zij staat op een intelligente en nuchtere manier tegenover haar werksituatie en de bellers. Het leek hem ver gezocht om dit als een aanzetting tot agressie tussen mannen en vrouwen te zien, daar het slechts over een in de verf gezet cliché gaat : mensen durven te schelden aan de telefoon en de telefoniste als mikpunt nemen zelfs al is zij niet verantwoordelijk voor de klacht. Hij benadrukte tevens dat hij in de spots de nodige entertainments-graad wil brengen en dat dit van de luisteraars de nodige zin voor humor en relativering vraagt.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze spot geenszins aanspoort tot haat tussen mannen en vrouwen, maar uitsluitend de relatie cliënt en onderneming op een humoristische en duidelijk karikaturale wijze kenschetst. Zij is tevens van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om stereotypes te bestendigen of de waardigheid van de vrouw aan te tasten : de vrouw in kwestie reageert kalm en waardig en wordt geenszins teruggedrongen in de rol van slachtoffer. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DEXIA BANK
Product/Dienst: Beleggingen
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/06/2003