DEXIA BANK – 17/12/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een man in vooraanzicht die de houding aanneemt van een biechtvader. Hij zit voor een venster van een loket dat vervangen werd door een paneel met gaten zoals bij een biechtstoel en luistert naar een andere man aan de andere kant van het loket die getoond wordt langs rugzijde : “Iets op te biechten over uw geld in het buitenland? ”, gevolgd door een tekst die de consument uitnodigt om voor een fiscale regularisatie langs te komen bij Dexia bank. Er wordt tevens verwezen naar een website en een gratis telefoonnummer. Onderaan : “Informeer en regulariseer via Dexia”

Motivering van de klacht(en)

De verwijzing naar het sacrament van de christelijke godsdienst gebruiken voor commerciële doeleinden is choquerend voor personen van het christelijke geloof voor wie het sacrament één van de steunpilaren van het geloof uitmaakt. De verwijzing naar het heilig karakter van het biechtgeheim verergert het nog, want het is het sacrament dat heilig is en niet het geheim.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins zijn bedoeling was om het rooms-katholiek sacrament belachelijk te maken. Er werd gezocht naar een situatie die voor een groot publiek herkenbaar is en die de fiscale amnestie kaderde in de sfeer van “iets opbiechten aan een vertrouwenspersoon”. De biechtstoel is in die zin voor de hand liggend en werd door kranten al eerder gebruikt vanuit journalistiek oogpunt. Daar hij niemand wilde kwetsen, heeft hij deze campagne vooraf voorgelegd aan leidinggevende personen uit christelijk geïnspireerde middens om te kijken of dit onderwerp gevoelig kon liggen, maar dit bleek voor hen niet het geval te zijn.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de katholieke godsdienst ten gronde te kwetsen. De gestereotypeerde verwijzing naar de biechtstoel en het biechtgeheim is duidelijk bedoeld om het vertrouwelijk karakter van de aangeboden dienst in de verf te zetten, zonder spot te drijven of zich misprijzend uit te laten over de kern van de katholieke godsdienst. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen terzake, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DEXIA BANK
Product/Dienst: Fiscale regularisatie
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/12/2003