DEXIA BANK – 09/07/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een mannenstem die zegt : « Ik ben al 20 jaar visboer, nie gemakkelijk hé. Elke dag om 4 uur opstaan om den beste vis te zoeken. Maar ondanks al mijn inspanningen weet ge dan wat die klanten durven vragen ? » Vrouwenstem : « ja maar hij is toch vers hé vandaag die vis ». Opnieuw mannenstem : « En dan heb ik zo'n goesting hé om te roepen : Nee hij is rot, zo rot als u tanden. Oude doos. Ge doet dat natuurlijk niet en dan zeg ik maar : Maar natuurlijk is hij vers, madam ». Mannenstem met op de achtergrond vrolijk gefluit : « Geld verdienen is niet gemakkelijk. Zorg dan tenminste dat u het veilig belegt. Beleg het via Dexia Bank ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame geeft een sociaal onaanvaardbaar gedrag weer en getuigt van hypocrisie. Het rechtstreeks uiten van beledigingen en het prijzen van scheldgedrag zijn choquerend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij niet de intentie had om het uiten van beledigingen te loven, maar dat de bedoeling van de spot erin bestaat te benadrukken dat geld verdienen vaak heel wat inspanningen vereist en dat hij dit op een humoristische manier willen illustreren heeft.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat het duidelijke humoristische karakter van de boodschap in aanmerking dient genomen te worden. Zij verwijst naar een realiteit waarvan de appreciatie afhankelijk is van persoon tot persoon. De geuite belediging betreft slechts een weerspiegeling van gedachten - en niet van een gedraging - die haar inziens niet kan aanzien worden als een goedkeuring of aanzetting tot het uiten van beledigingen. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DEXIA BANK
Product/Dienst: Beleggingen
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/07/2003