DEUTSCHE BANK – 30/06/2005

Beschrijving van de reclame

Tekst affiche : “Beste loodgieter, ik betaal die factuur niet, mijn vrouw heeft al in natura betaald. Een bedrogen klant.” met daarnaast een tekstblokje : “Bent u even kritisch voor uw bank ? Deutsche Bank. www.blijfkritisch.be”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame gaat te ver. Zij is beledigend en vulgair.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze campagne de kritische zin van de consument huldigt en hem aanspoort om de kritische ingesteldheid verder aan te scherpen ook en vooral in relatie met zijn bankier. Hij stelde tevens dat deze reclameboodschap verwijst naar het schalkse thema dat in diverse gewesten verbonden wordt aan het beroep van loodgieter ( en naar analogie ook van toepassing is op het beroep van postbode) zonder ook maar één van de samenstellende elementen van dit schalkse thema verder uit te vergroten. Tenslotte stelt hij dat hij van oordeel is dat deze reclame niet dénigrerend is en evenmin een inbreuk vormt op de fatsoennormen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de slogan duidelijk bedoeld is om het onderwerp van deze campagne”kritisch zijn” in de verf te zetten. Gelet op het duidelijk karikaturaal karakter hiervan , was de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om sociale waarden aan te tasten of misbegrepen te worden door de meerderheid van het publiek. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DEUTSCHE BANK
Product/Dienst: Bankdienst
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/06/2005