DEUTSCHE BANK – 25/10/2000

Beschrijving van de reclame

De reclame in dagbladen op een A3 plastiek doorzichtig blad met als titel “Beeld U een bank in die U niets verbergt”, legt de nadruk op de transparantie en onpartijdigheid van de bank.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als ecologisch onverantwoord want het stuk plastiek kan niet gerecycleerd worden. Terwijl de overheid de burgers verzoekt om niet recycleerbaar afval te beperken worden de lezers van de krant opgezadeld met een stuk plastiek dat moet verbrand worden.

Standpunt van de adverteerder

Het creatief karakter van de actie en het dynamisme van de dagbladpers benadrukkend, heeft de adverteerder uitgelegd dat het plastiekmateriaal recycleerbaar is en dus logischerwijze selectief kan gesorteerd worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie geen enkele vermelding bevat qua type materiaal op het gebied van zijn recycleerbaar karakter terwijl de plastiekfolie in de selectieve ophaling niet opgenomen is. Zij heeft gemeend dat de advertentie een onbehaaglijk gevoel kan veroorzaken wat betreft milieubescherming. Naar aanleiding van het voorschrift van art. 17 van de Internationale Kamer van Koophandel-code dat, o.a. stelt dat reclame acties die tegenstrijdig zijn met de zelfdisciplinaire codes of de aanvaarde normen op het gebied van een milieurvriendelijk gedrag, niet mag goedkeuren of aanmoedigen, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan dergelijke reclame niet meer te publiceren. Gelet op de weigering van de adverteerder op deze aanbeveling gunstig in te gaan, werd een schorsingsaanbeveling naar de media gericht.

Adverteerder: DEUTSCHE BANK
Product/Dienst: Campagne transparantie
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/10/2000