DEUTSCHE BANK – 15/06/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie van Deutsche Bank met als headline: “Et 0% de frais d'entrée sur les meilleurs fonds de 19 institutions financières, ça aussi vous êtes contre ? ( En 0% instapkosten op de beste fondsen van 19 financiële instellingen, bent u daar ook tegen?) ” gevolgd door het website-adres, telefoonnummer en een verklarende tekst wordt op voorgaande pagina's van het dagblad voorafgegaan van tekstblokjes die telkens beginnen met “U bent tegen…”naast bepaalde actuele artikels. Eén van deze tekstblokjes vermeldt: Vous êtes contre la vente aux enchères (u bent tegen verkoop aan de meest biedende”) verwijzende naar het artikel “Désenfantés et sans recours” verschenen op dezelfde pagina.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame die zegt « U bent tegen verkoop aan de meest biedende?” juist naast een artikel handelend over een koppel dat bedrogen werd door een draagmoeder die haar kind aan Hollanders verkocht heeft”, is uitermate verwerpelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze campagne de kritische zin van de consument bespeelt en hem aanspoort om deze kritische ingesteldheid verder aan te scherpen, vooral in de relatie met zijn bankier. Hij legde uit dat er naast bepaalde actuele artikels kleine tekstblokjes geplaatst werden met een boodschap die telkens begint met “U bent tegen..” gevolgd door de vraag “… maar waarom aanvaardt u dan alles van uw bank?”. De tekst “vous êtes contre la vente aux enchères (u bent tegen verkoop aan de meest biedende)” verwijst naar het artikel “désenfantés en sans recours”, waarvan het onderwerp in diverse media geleid heeft tot allerlei kritieken en beschouwingen. De adverteerder benadrukte dat hij zich op geen enkele wijze uitgesproken heeft betreffende het behandelde onderwerp.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat het tekstblokje op zich met de boodschap “Vous êtes contre la vente aux enchères” op de pagina waar een artikel rond draagmoederschap, namelijk “Désenfantés et sans recours” verschenen is, in casu niet van aard is om de meerderheid van het publiek te choqueren. Zij heeft derhalve gemeend dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Rekening houdend met het feit dat de campagne reeds afgelopen was, heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 12 van de IKK code die voorziet dat reclame als zodanig herkenbaar moet zijn, in het bijzonder in de media met redactionele inhoud. Zij heeft aan de adverteerder verzocht om hier in de toekomst rekening mee te houden. Tenslotte heeft de Jury benadrukt dat het onontbeerlijk is om steeds bijzonder aandachtig te zijn opdat de basisregels inzake ethiek zouden nageleefd worden.

Adverteerder: DEUTSCHE BANK
Product/Dienst: Fondsen
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/06/2005