DETECTEUR DE RADAR – 17/06/2008

Beschrijving van de reclame

Op de website van Skynet bevindt zich een kader met Google advertenties.

Tekst :
« - Le Café et Alzheimer
Découvrez les interactions du café avec votre système nerveux !

www.cafeetsante.be

- Les radars se trompent

Ils augmentent votre vitesse de 13%. Détectez TOUS les radars

www.detecteurderadar.net

- Je gagne 9500€ par mois

Astuces et techniques gratuites ! Mon emploi depuis chez moi

un-max-de-revenus.com/emploi »

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is illegaal.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de website van Google bezocht heeft, doch reclame in kwestie niet terug gevonden heeft. Hij legde uit dat Google zich waarschijnlijk vergist heeft door deze advertentie op een Belgische website te plaatsen. Hij deelde mee dat zijn bedrijf niet Belgisch is en dat hij geen Belgische website heeft. Hij stelde dat deze reclame niet van hem uitgaat, zelfs als het om een van zijn producten gaat. Hij verontschuldigt zich voor deze fout van Google.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de website van Skynet Google advertenties staan. Een van deze advertenties prijst radars aan: “Les radars se trompent. Ils augmentent votre vitesse de 13%. Détectez TOUS les radars. www.detecteurderadar.net”.

De Jury is van oordeel dat deze reclame strijdig met art. 1 §6 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

De Jury heeft tevens gemeend dat deze boodschap niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en derhalve strijdig is met art. 1, al. 2 van de IKK Code.

Bijgevolg heeft zij aan de adverteerder verzocht om de nodige maatregelen te nemen zodat deze reclame niet meer verspreid wordt in België(onder geen enkele vorm).

De adverteerder heeft bevestigd dat hij deze beslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DETECTEUR DE RADAR
Product/Dienst: Radardetector
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/06/2008