DESIGUAL – 20/05/2014

Beschrijving van de reclame

De spot begint met de tekst “#wijbeslissen” en toont een vrouw in een jurk voor een spiegel. Ze steekt een kussen onder de jurk om de indruk te geven dat ze zwanger is. Ze bewondert zichzelf al glimlachend en verwijdert daarna het kussen. We zien haar vervolgens met een speld in de hand en daarna met condooms. Vervolgens danst ze voor de spiegel en verschijnt de tekst “Fijne moederdag” en “Desigual, la vida es chula!”.

Motivering van de klacht(en)

Wat voor de klager een probleem vormt is het beeld van de vrouw die met condooms zwaait terwijl ze een naald in de hand houdt dat suggereert dat zij ze doorprikt om moeder te worden en aldus te profiteren van cadeaus voor moederdag. Het is bijzonder schokkend om in deze tijden die gericht zijn op aidspreventie en het gebruik van voorbehoedsmiddelen zulke zogezegd grappige maar in werkelijkheid totaal onverantwoorde listen te gebruiken. Dit is des te meer het geval aangezien deze reclame in primetime wordt uitgezonden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat topmodel Isabel Cañete zich in deze spot voorstelt dat ze zwanger is terwijl zij een Desigual jurkje past voor een spiegel. Ze propt een kussen onder dat jurkje en besluit dat dit haar nog steeds goed staat.

In de oorspronkelijke versie van de spot nam zij vervolgens een strip condooms om deze te doorprikken met een cocktailprikker, waarna zij nog even een dansje maakt voor de spiegel, vooraleer de deur uit te wandelen.

De adverteerder benadrukt evenwel dat op de Belgische televisie een aangepaste versie van de spot verscheen, waarin het doorprikken van de condooms werd geschrapt. Er wordt enkel nog een naald en vervolgens een strip condooms getoond, maar de rest wordt aan de verbeelding van de kijker overgelaten.

Hij betreurt de klacht, maar wijst erop dat de spot slechts een weerspiegeling van gedachten – en niet van een gedraging – toont. De vrouw kan evengoed beslissen om de condooms uiteindelijk niet te perforeren. De spot stelt het doorprikken van condooms dus geenszins voor als “de norm”, en bevat geen goedkeuring van of aanzetting tot het doorprikken van condooms of tot het aannemen van enig sociaal onaanvaardbaar gedrag. Dat de spot slecht of onverantwoord gedrag zou aanmoedigen is slechts een subjectieve interpretatie. De vrouw kan evengoed een vaste relatie hebben. Zij kan een echtgenoot hebben die meent niet klaar te zijn voor nog een kind, maar die van mening zal veranderen wanneer hij het resultaat van hun liefde zal zien.

De adverteerder wijst ook op de humor, de ironie en de graad van overdrijving van de spot, die duidelijk aangeven dat het om een karikaturaal en fictief verhaal gaat. In haar eerdere beslissingen heeft de JEP herhaaldelijk bevestigd dat hiermee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van een campagne.

De adverteerder beroept zich dus op de vrijheid van expressie. Het tonen van een naald en een condoom kan ook symbolisch opgevat worden of als een metafoor, en de verbeelding is vrij genoeg om over de eventuele gevolgen na te denken.

Hij is van mening dat deze expressievorm niet kan verboden worden, zolang deze niet aanzet tot strafbaar gedrag en evenmin een schending inhoudt van zelfdisciplinaire bepalingen.

De campagne sluit bovendien aan bij eerdere publicitaire boodschappen van de adverteerder die appeleren aan een levensvisie die staat voor een uitnodiging om te dromen, om te vechten voor wat men wil, en om zelf beslissingen te nemen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de in België verspreide versies van de spot, waarin een vrouw wordt getoond die een kussen onder haar kleedje steekt zodat ze zwanger lijkt, vervolgens een speld vasthoudt en daarna een strip condooms.

De Jury is van mening dat in deze versies van de spot geen laakbare gedragingen worden getoond of goedgekeurd, maar dat veeleer de keuzemogelijkheid wordt geïllustreerd waarop bij aanvang van de spots gealludeerd wordt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze versies van de spot niet aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of de veiligheid en evenmin getuigen van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DESIGUAL
Product/Dienst: Kleding
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/05/2014