DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID – 06/10/2015

Beschrijving van de reclame

Tegen een roze achtergrond met in het paars het silhouet van een viaduct toont de affiche de afbeelding van een man met een snor in een wit kostuum en een vleesroos hemd die met de handen een kalmerend gebaar maakt. De vest hangt los over zijn schouders, zijn hemd staat open en hij draagt een grote gouden ketting met de letter “r”. Daarbij de tekst: “Luister naar Ray – Niet te snel is dik okay”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze reclame het summum van stereotyperende wansmaak. Niet alleen rijmen "Ray" en "Okay" (niemand schrijft het tegenwoordig nog zo) op "gay", ook moet het model voldoen aan alle stereotypes waar de holebivereniging decennia tegen gestreden heeft. En dat wordt door de overheid in één verkeerscampagne schandalig met de voeten getreden! Een Freddy Mercury type op een roze achtergrond, met de automatische link naar "gay", het is ethisch niet correct.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de affiche in een koepelconcept kadert waarin meerdere verkeersveiligheidsthema’s uitgewerkt zullen worden. De nadruk ligt op humor en een “feel good”-gevoel, waarbij de weggebruikers worden aangesproken met tips en bedenkingen door “Ray, de hoeder van de Vlaamse wegen”.
Bij de creatie van “Ray”, een absurd, “over the top”-personage, heeft het reclamebureau zich georiënteerd op het verleden, met een 70’s en 80’s look & feel, genre “Saturday night fever”, “Miami Vice”, … Dit gebeurde onder meer met de bedoeling om identificatie met mensen/personages uit de huidige maatschappij te vermijden.
De roze kleur van de achtergrond werd gekozen in functie van de leesbaarheid en het feit dat deze kleur opvalt naast de gewest- en snelwegen, waar de borden van de Vlaamse overheid staan. Als er op “Ray” al een etiket gekleefd kan worden, dan dit van een goedbedoelende retro-versie van een macho. In de radiospotjes, die de affiche ondersteunen, blijkt “Ray” de vrouwen die hem kennen te charmeren.
De adverteerder heeft begrip voor de reactie van de persoon die de klacht heeft ingediend, zeker na de verslaggeving in bepaalde media over “roze Ray”. De radiospots stellen echter het beeld van de affiche alvast onmiddellijk bij. Hij wou in elk geval met deze campagne niemand kwetsen of choqueren.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de affiche die tegen een roze achtergrond met in het paars het silhouet van een viaduct de afbeelding toont van een man met een snor in een wit kostuum en een vleesroos hemd die met de handen een kalmerend gebaar maakt. Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat deze affiche tegen overdreven snelheid deel uitmaakt van een ruimere campagne rond het afgebeelde personage.

Zij is van mening dat de affiche beoogt de protagonist “Ray” te portretteren binnen een karikaturale en overdreven jaren ’70 en ’80 context en aldus niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klager eraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiche in kwestie niet van aard is om bepaalde categorieën van personen te stigmatiseren of te denigreren en dat hij evenmin hun waardigheid aantast.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Product/Dienst: Campagne tegen overdreven snelheid
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/10/2015