DELTA LLOYD – 15/01/2008

Beschrijving van de reclame

De reclame toont een gezicht van een man met op zijn kaak een kusafdruk in lippenstift met als opschrift : “7%”.
Tekst advertentie : “7%(1) gewaarborgd. Onweerstaanbaar! Delta Lloyd stelt u een Termijnrekening 3 Maanden - 7%(1) voor tot 31.03.2008(2). Deze uitzonderlijke rente van 7%(1), gewaarborgd gedurende 3 maanden, wordt u toegekend voor elk deposito(3) dat tussen 15.12.2007 en 31.03.2008 wordt uitgevoerd op een tijdens deze periode geopende nieuwe Delta Lloyd Bank-termijnrekening 3 maanden en dat gedurende 3 opeenvolgende maanden op deze rekening blijft staan (deze periode begint op de dag van het deposito) en voor zover u tegelijk een bedrag dat minstens gelijk is(3) (aan het deposito uitgevoerd op deze termijnrekening) in een of meerdere van de volgende beleggingen(4):
- obeveks/sicavs beheerd door Delta Lloyd Asset Management
- Delta Lloyd S en Delta Lloyd Booster
- Delta Lloyd Beleggingsplan (tak 23)
- Private Banking-contract Delta Lloyd Bank.
Om van dit onweerstaanbare aanbod te profiteren, raadpleeg uw Delta Lloyd Bank-adviseur. Hij zal u die belegging(en) aanraden die overeenstem(t)(men) met uw beleggersprofiel en die het beste beantwoord(t)(en) aan uw financiële doelstellingen.
(1) Brutorente op jaarbasis onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing of WSH (momenteel 15%).
(2) Aanbod uitsluitend bestemd voor particulieren tot 31.03.2008, behoudens vervroegde afsluiting.
(3) Minimaal € 5.000 per persoon.
(4) Voor aanvullende informatie over deze beleggingen en over de voorwaarden van dit aanbod, raadpleeg de flyer die beschikbaar is in alle Delta Lloyd Bank-verkooppunten.
Klik hier voor meer informatie of voor een afspraak met een Delta Lloyd Bank-adviseur.”

Motivering van de klacht(en)

Om van een rente van 7% gedurende drie maanden op de termijnrekening te kunnen genieten, is de klant verplicht een belegging aan te gaan. Dit is een gezamenlijk aanbod, verboden door art. 54 § 2 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting van de consument.
De reclamecampagne is dan ook in strijd met art. 94/2, 10° van dezelfde wet, vermits reclame verboden is die een daad in de hand werkt die als een overtreding van deze wet moet worden beschouwd.

Standpunt van de adverteerder

De advocaat van de adverteerder deelde mee dat tegen deze reclamecampagne reeds twee gerechtelijke procedures zijn ingediend. De eerst procedure is hangend voor de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel en de tweede voor de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven. Als bijlage werd een kopie van beide gedinginleidende dagvaardingen gestuurd.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de campagne het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure en zij heeft derhalve overeenkomstig art. 2 van haar reglement beslist zich te onthouden in dit dossier.

Adverteerder: DELTA LLOYD
Product/Dienst: Termijnrekening
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/01/2008