DELL – 07/05/2012

Beschrijving van de reclame

De banner vermeldt onder meer: “569 €” en daaronder: “Excl. btw. Gratis bezorging”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de prijs exclusief BTW wordt gegeven.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de op de website van Radio 1 verschenen banner, die onder meer vermeldt: “569€” en daaronder: “Excl. btw.”.

De Jury is van mening dat deze reclame zich zowel tot consumenten als tot ondernemingen richt.

De Jury vestigt dienaangaande de aandacht op artikel 6 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, naar luid waarvan de aangeduide prijs de door de consument totaal te betalen prijs moet zijn, waaronder onder meer de belasting over de toegevoegde waarde is begrepen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame ofwel de prijs inclusief BTW dient te vermelden, ofwel duidelijk dient te vermelden dat de aanbieding uitsluitend gericht is op ondernemingen.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: DELL
Product/Dienst: Dell Vostro 3550
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/05/2012