DELHAIZE – MONDELEZ – 21/03/2017

Beschrijving van de reclame

Een reclametotem stelt de actie Milka – Planckendael voor. Men ziet bovenaan op een paarse achtergrond de logo’s van Milka en Delhaize. Hieronder, in een kader op een rode achtergrond “Ontvang 1 gratis ticket geldig van 01/04/2017 tot 17/04/2017 bij 1 gekocht ticket (logo Planckendael) en 10€ aan paaschocolade (logo Milka)”. Daaronder het logo van Planckendael en opnieuw de voorwaarden van de actie.
Een paarse display met meerdere logo’s van Milka bevat chocolade-eieren van het merk. Op de display vinden we de voorwaarden zoals ze hierboven vermeld werden terug evenals de vermelding “zie voorwaarden op www.milka-planckendael.be”. Flyers die aan de display hangen vermelden, onder de logo’s van Delhaize en Milka, de voorwaarden zoals ze hierboven vermeld werden evenals, onder andere: “koop voor min. €10 Milka Paaschocolade op 1 kassaticket”.

Motivering van de klacht(en)

De klacht betreft een actie van Milka in Delhaize: 1 ticket Planckendael bij aankoop van 10 euro Milka producten.
In de Delhaize winkel waar de klager ging stond een hoog promotiebord voor deze actie. Vlak hieronder werd het Kinder Surprise ei tentoongesteld. Helaas geldt de aankoop van dit product niet voor deze actie. De Milka producten die wel in aanmerking komen voor deze actie staan verder verwijderd van dit promotiebord.
Als klant verwacht de klager dat de producten in de rechtstreekse en onmiddellijke omgeving van de promotie wel betrokken zijn en kunnen genieten van deze promotie. Een impulsaankoop wordt uitgelokt waarbij het beoogde resultaat achteraf niet beantwoordt aan de verwachtingen.
Op de website van de actie staat evenwel vermeld welke producten betrokken zijn. Daar staan die Kinder Surprises inderdaad niet bij vermeld. Helaas is deze info niet beschikbaar in de winkel tijdens de aankoop en de manier waarop de zaken voorgesteld worden (niet betrokken product rechtstreeks op promotiestand) heeft bij de klager deze reactie uitgelokt.

Standpunt van de adverteerder

Delhaize deelde mee dat het gaat om een actie die exclusief bij Delhaize winkels werd voorgesteld door de leverancier Mondelez. Bij aankoop van 10€ paaschocolade van het merk Milka wordt er automatisch een unieke code gegenereerd op het kassaticket et de klanten kunnen deze unieke code gebruiken voor een gratis toegangsticket bij Planckendael.

Voor deze actie werd een totem aangemaakt door de leverancier, volledig in de kleuren van Milka waarvan het paars bijzonder herkenbaar is. Kleine flyers, eveneens in de kleuren van Milka, die exact aangeven waarover de actie gaat, zijn bevestigd aan de displays. Volgens hem is dit materiaal volkomen duidelijk en sluit het elk risico op verwarring uit, zowel in zijn geheel als apart.

De klacht heeft betrekking op de AD winkel in Merchtem, uitgebaat door een zelfstandige met een franchisecontract. In deze winkel worden momenteel werken uitgevoerd waardoor de beschikbare plaats er tijdelijk beperkt is. Hij heeft inderdaad een klacht gekregen van een klant die foutief had begrepen dat de Milka-actie eveneens geldig was op de Kinder surprise eitjes (een concurrerend merk van Ferrero). Op dat moment, stond de Kinder display (perfect herkenbaar als van een ander merk dan Milka) nog opgesteld naast de Milka display.

Alle displays die paaseitjes van verschillende merken aanbieden staan inderdaad samen om de keuze voor de klant te vergemakkelijken. De winkel heeft zich meteen over de vraag gebogen en heeft de positionering van haar displays herzien, dit als commerciële geste maar zonder enige nadelige erkentenis.

Volgens Delhaize is er geen enkele verwarring mogelijk tussen de verschillende concurrerende merken. Alle communicatie met betrekking tot de Milka-actie herneemt duidelijk de voorwaarden van de actie. Het merk Milka wordt minstens 4 keer vermeld in de flyer die zelf volledig in de kleuren van het merk is, evenals de totem en het geheel van de communicatie. Het merk Milka wordt duidelijk op de voorgrond geplaatst op de displays en de hoofdkleur van het merk is bijzonder kenmerkend.

Dezelfde beoordeling lijkt hem van toepassing ongeacht de positionering van de verschillende displays, gezien de bijzonder kenmerkende aard van elke display van een verschillend merk. De voorstelling lijkt hem dus perfect duidelijk en niet misleidend voor de gemiddelde consument.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de in de winkel gebruikte reclamedragers ter promotie van de actie Milka – Planckendael, met name een reclametotem en een display met flyers.

Zij heeft eveneens kennis genomen van het feit dat de klager onder andere een chocolade-ei van een ander merk heeft gekocht in de veronderstelling dat dit product eveneens in aanmerking kwam voor de actie Milka – Planckendael.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclametotem de logo’s van Milka en Delhaize vermeldt evenals de voorwaarden van de actie, namelijk een gratis ticket voor Planckendael bij aankoop van 10€ aan Milka Paaschocolade en een gekocht ticket voor Planckendael. Zij heeft eveneens vastgesteld dat de display, in de kleuren en met het logo van het betrokken merk, de producten bevat die in aanmerking komen voor de actie en dat flyers die de voorwaarden van de actie hernemen hieraan bevestigd zijn.

Wat de reclame-inhoud betreft, is de Jury van mening dat de reclame aldus voldoende duidelijk de voorwaarden waaraan moet voldaan worden en het chocolademerk dat deelneemt aan de actie vermeldt opdat de gemiddelde consument zijn aankopen met kennis van zaken zou kunnen uitvoeren.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument op dit punt te misleiden.

Wat betreft de opstelling van de hiervoor vermelde dragers in de winkel die betrokken is in de klacht, heeft de Jury kennis genomen van de verklaringen die gegeven werden door Delhaize evenals van foto’s van de huidige inrichting van de reclamedragers in de winkel. Op basis van de informatie waarover zij beschikt, is zij ten overvloede van mening dat deze dragers niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft het chocolademerk dat deelneemt aan de actie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DELHAIZE - MONDELEZ
Product/Dienst: Actie Milka – Planckendael
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/03/2017