DELHAIZE – 26/01/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website www.delhaize.be wordt de actie met de stempelkaart aangekondigd en toegelicht. Er wordt ondermeer het volgende vermeldt: Telkens als je langs de kassa passeert, brengt de kassierster per aankoopschijf van €20*, een stempel aan op je spaarkaart.

De asterisk verwijst naar de volgende mededeling: Met uitzondering van volgende producten of diensten: gemeentelijke vuilniszakken, producten van de Nationale Loterij, de Post, La Redoute en k’docard, gsm-herlaadkaarten, tabakswaren, ontwikkelen van foto’s, leeggoed en alle andere diensten.

Motivering van de klacht(en)

Met deze actie krijgt klant per aankoopschijf van € 20 een stempel op de spaarkaart, behalve op volgende op spaarkaart en website vermelde producten of diensten: gemeentelijke vuilniszakken, producten Nat.Loterij, de Post, La Redoute, k'docard, gsm-herlaadkaarten, tabakswaren,ontwikkelen van foto's, leeggoed en alle andere diensten. Op kassaticket wordt vermeld hoeveel stempels. De klager kreeg geen stempels voor kasticket twv €22.85 omdat volgens kassierster 365 producten ook worden uitgesloten. De klager merkt op dat dit nergens is vermeld in het reglement. Als men de consument wil aantrekken moet dit op een eerlijke manier.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder kan uit het beschreven voorval afleiden dat het reglement niet correct werd toegepast. Een kopie van het kassaticket zou nuttig zijn geweest om de oorsprong van de klacht beter te onderzoeken.
Hij bevestigde dat de 365 producten meetellen voor het aankoopbedrag dat recht geeft op een stempel. Er is met andere woorden een vergissing gebeurd, waarvoor hij aan deze klant zijn verontschuldigingen wil aanbieden.
Ondanks de afwezigheid van het kassaticket ter ondersteuning van zijn verklaringen, heeft hij beslist om deze klant te vergoeden voor het niet verkrijgen van de stempel waar hij recht op heeft. Hij stelt hem een vergoeding voor onder de vorm van een bon van 5 euro.

Jurybeslissing

De Jury nam er nota van dat het om een foutieve toepassing gaat door een kassierster en de klager wel degelijk recht had op een stempel. De adverteerder zorgde voor een commerciële tegemoetkoming.

Aangezien de opsomming van de uitgesloten producten correct is weergegeven in de reclame, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen terzake, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DELHAIZE
Product/Dienst: Spaaractie
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/01/2010