DELHAIZE – 19/08/2013

Beschrijving van de reclame

Op de voorpagina van de folder staat onderaan te lezen: “Word ontdekkingsreiziger en verzamel de kaarten!”, “De verkenners”, “Draai vlug de pagina’s om en ontdek de producten die extra zakjes opleveren.”, met daarnaast het DreamWorks logo.

De folder bevat vervolgens diverse afbeeldingen van personages uit DreamWorks-films, zoals Shrek, de Gelaarsde Kat, Kung Fu Panda, de bende van Madagascar.

Op pagina 15 van de folder staan twee advertenties voor bier:
“Bier* Hoegaarden Witbier (8 x 25 cl) of rosé met framboos (6 x 25 cl)” met daarbij “+ 4 zakjes bij aankoop van 2 clips”;
“Pilsbier* Jupiler Jumbo 24 x 33 cl” met daarbij “+ 5 zakjes bij aankoop van 2 kratten”.
De asterisk verwijst naar de tekst “* Ons vakmanschap drink je met verstand” onderaan.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager betreft het een actie gericht op kinderen om zoveel mogelijk kaarten te verzamelen van de Verkenners van DreamWorks. Als vader van twee kindjes was hij toch wel verrast dat Jupiler en Hoegaarden deelnemen aan een dergelijke actie gericht op kinderen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de advertenties in kwestie zakjes speelkaarten van zijn “Zomer-actie 2013” aanbieden bij aankopen van bieren van AB InBev.

Deze “Zomer-actie 2013” is een familie-actie en de promoties rond deze actie richten zich rechtstreeks tot de volwassenen, en in het bijzonder tot ouders of grootouders, die na hun aankopen hun kaartjes met hun kinderen of kleinkinderen kunnen delen.

De adverteerder haalde aan dat het productassortiment dat in aanmerking komt voor de deelnemende promoties met zakjes speelkaarten duidelijk gericht is tot de ouders, en niet tot kinderen, bijvoorbeeld: voedsel, dranken, reinigingsmiddelen, tampax, petfood, verzorgingsproducten voor baby’s of enkele “Delhaize Kids”-producten die ouders voor hun kinderen kopen omdat ze weten dat het goed is voor hun gezondheid.

Aangezien de mening van zijn klanten zeer belangrijk is voor de adverteerder, heeft hij echter besloten om geen reclame meer te voeren met zakjes voor de “Zomer-actie 2013” op bieren.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de folder waar op de voorpagina onderaan onder meer te lezen staat: “Word ontdekkingsreiziger en verzamel de kaarten!” en “Draai vlug de pagina’s om en ontdek de producten die extra zakjes opleveren.”, met daarnaast het DreamWorks logo.
Op pagina 15 van de folder staan de volgende twee advertenties voor bieren die deelnemen aan de op de voorpagina aangekondigde promotionele actie:
“Bier* Hoegaarden Witbier (8 x 25 cl) of rosé met framboos (6 x 25 cl)” met daarbij “+ 4 zakjes bij aankoop van 2 clips”;
“Pilsbier* Jupiler Jumbo 24 x 33 cl” met daarbij “+ 5 zakjes bij aankoop van 2 kratten”.

De Jury heeft deze advertenties voor alcoholhoudende dranken onderzocht in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft er nota van genomen dat de reclame in kwestie diverse afbeeldingen bevat van personages uit DreamWorks-films, zoals Shrek, de Gelaarsde Kat, Kung Fu Panda, de bende van Madagascar.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertenties in kwestie in strijd zijn met artikel 4.5 van het Convenant dat bepaalt dat reclame geen gebruik mag maken “van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair of in de mode zijn bij minderjarigen”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie reeds bevestigde voor deze actie geen reclame meer te zullen voeren met zakjes speelkaarten op bieren.

De Jury heeft er vervolgens nota van genomen dat de asterisken bij de woorden “Bier” en “Pilsbier” verwijzen naar de tekst “Ons vakmanschap drink je met verstand” onderaan de betrokken pagina van de folder.

De Jury is dienaangaande van oordeel dat de educatieve slogan niet vermeld wordt overeenkomstig de in artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant vermelde richtlijnen voor bieren en dat in casu, aangezien alleen bieren voorkomen op de pagina in kwestie, meer bepaald gebruik dient te worden gemaakt van de slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” (in het Frans, “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse”).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame ook op dit punt te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: DELHAIZE
Product/Dienst: Actie DreamWorks speelkaarten – Jupiler
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  19/08/2013