DELHAIZE – 18/07/2005

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een hond met een fles wijn in zijn muil. Tekst: “Actie Zomerwijnen. Elke zaterdag in De Standaard: Wijntip + bon. 2 kopen, 3de gratis. Van 25 juni tot 13 augustus.”, gevolgd door de logo's van Delhaize en De Standaard.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. De affiche kondigt aan dat elke zaterdag vanaf 25/06 tot 13/08, bij aankoop van 2 flessen wijn, de derde gratis is. Dit stemt niet overeen met de werkelijkheid, want de 3de fles is niet gratis. Men heeft mij uitgelegd dat het telkens een promotie op een bepaalde wijn betreft, maar ze konden niet uitleggen waarom dit dan niet vermeld staat op de affiche.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat deze actie, die voor het vierde jaar opeenvolgend georganiseerd wordt in samenwerking met bepaalde kranten, erin bestaat om elke week een bepaalde wijn voor te stellen aan de lezers. De lezers kunnen een bon uitknippen en bij afgifte ervan kunnen ze genieten van een derde fles gratis bij aankoop van 2 flessen van de aanbevolen wijn zoals weergegeven op de bon en er worden tevens raadgevingen verstrekt. De affiches verwijzen expliciet naar de deelnemende kranten en naar de bon en beperken er zich dus niet toe te preciseren dat bij aankoop van 2 flessen wijn, de derde gratis is. Hij benadrukte dat sinds deze actie georganiseerd werd, hij nog geen enkele klacht gekregen heeft, hetgeen er op wijst dat de communicatie ondubbelzinnig is.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze affiche t.a.v. de klanten van Delhaize duidelijker zou mogen zijn m.b.t. de voorwaarden van het aanbod. Op basis van de informatie weergegeven in deze reclame, blijkt niet duidelijk dat de consument enkel recht heeft op een derde en zelfde gratis fles wijn mits afgifte van de bon die dient uitgeknipt te worden uit de deelnemende kranten. Er volgt evenmin uit deze affiche dat het enkel om de aanbevolen wijn zoals weergegeven in de bon gaat die elke week kan variëren.

Teneinde ieder risico op dubbelzinnigheid te vermijden en op basis van art. 23,1° WHPC en art. 3 en 5 van de IKK code, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze affiche te wijzigen door de voorwaarden van deze actie te preciseren ( namelijk het feit dat deze actie enkel geldt bij afgifte van de bon die men dient uit te knippen uit de vermelde kranten en enkel voor de wijn aanbevolen in de bon in kwestie). Zij heeft tevens aanbevolen om deze affiche intussen niet meer te gebruiken.

De adverteerder deelde de aangebrachte wijzigingen mee (hij heeft in de affiche duidelijk vermeld dat men de bon voor de zomerwijn van de week dient uit te knippen en dat het aanbod enkel geldig is bij afgifte van de bon).

Aangezien deze wijzigingen beantwoorden aan de aanbeveling van de Jury, heeft zij dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DELHAIZE
Product/Dienst: Wijnactie
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  18/07/2005