DELHAIZE – 13/09/2000

Beschrijving van de reclame

De verpakking van het product toont een potloodtekening van een berglandschap en vermeldt in groene letters “milieuvriendelijk”.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering wordt beschouwd als strijdig met de milieureclame-code, o.m. art. 7, omdat strict genomen geen enkel product milieuvriendelijk is en elk productieproces nadelige milieu-effecten veroorzaakt zelfs wanneer initiatieven zijn genomen om de nadelige milieu-effecten zo beperkt mogelijk te houden.

Jurybeslissing

De Jury heeft geoordeeld dat de term “milieuvriendelijk” een absolute term is in de zin van art.7 van de milieureclamecode en deed de aanbeveling om deze term te schrappen en eventueel te vervangen door een minder absolute term, op voorwaarde dat een bewijs kan geleverd worden van het beweerde minder schadelijke gevolg voor het milieu. De adverteerder heeft de volledige verpakking voorgelegd waarop o.m. de samenstelling van het product gespecifieerd is en wordt uitgelegd waarom het product minder schadelijk is voor het milieu, alsook een omstandige uitleg meegedeeld inzake de samenstelling van het product. Hij legde ook een kopie voor van een brochure van het Brussels Observatorium voor Duurzame Consumptie waarin sprake is van een vergelijkend onderzoek van waspoeders in samenwerking met Test-Aankoop waarna een Gouden Milieumedaille aan het product werd toegekend wegens haar “milieuvriendelijkere samenstelling”. Na een aantal voorstellen die werden geweigerd door de Jury wegens hun absoluut karakter, stelde de adverteerder voor de term “milieuvriendelijker” te gebruiken. De Jury heeft dit voorstel, rekening houdende met de voorgelegde documentatie, aanvaard op voorwaarde dat de termen overal op de verpakking worden vervangen.

Adverteerder: DELHAIZE
Product/Dienst: Compact waspoeder
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  13/09/2000