DELHAIZE – 06/11/2001

Beschrijving van de reclame

De etikettering van het product vermeldt : “milieuvriendelijk”. 

Motivering van de klacht(en)

Stellen dat een product milieuvriendelijk is kan niet, ook al is het grotendeels afbreekbaar en recycleerbaar.  Het productieproces voor de inhoud en de verpakking veroorzaakt nadelige milieu-effecten.  Het is niet duidelijk of de absolute slogan slaat op de verpakking of op de inhoud.  Inbreuk wordt gepleegd op art. 7 van milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet in eerste instantie weten dat hij de termen “milieuvriendelijk-écologique” zou wijzigen door “milieuvriende-lijker-plus écologique”, waarop de Jury hem terzake om bewijsvoering verzocht. Vervolgens kwam de adverteerder op zijn mededeling terug en liet weten dat hij de vermelding “ecologisch-écologique” zou gebruiken, waarop de Jury hem liet weten dat zulks in strijd is met de milieureclamecode en heeft hem de aanbeveling gedaan om de termen “milieuvriendelijk-ecologisch-écologique” niet te gebruiken. De adverteerder liet weten dat zijn voorstel zijn inziens beantwoordt aan de criteria van de code daar het om natuur-ingrediënten gaat die beantwoorden aan voldoende wettelijke biologische afbreekbaarheid en de zeep geproduceerd is obv plantaardige grondstoffen. 

Jurybeslissing

De Jury bevestigde hierop haar aanbeveling om deze absolute termen niet langer te vermelden zolang de beweringen niet gestaafd worden door geldige bewijsstukken daar ze voor de consument de indruk kunnen wekken dat het product geen enkel effect heeft op het leefmilieu in alle stadia van zijn levenscyclus, verpakking inbegrepen, vanaf de productie tot de vernietiging. Na verschillende herinneringen aan de adverteerder, heeft hij laten weten dat hij de aanbevelingen van de Jury zou volgen en hij bezig is met het herdefiniëren van zijn gamma ecologische producten obv een nieuw lastenboek en dat hij de vermelding “milieuvriendelijk-écologique” opschort.  De aanpassing zou doorgevoerd worden vanaf de volgende druk van de etiketten.   Daar het nieuw reglement van de Jury, dat inmiddels in voege is getreden, etikettering en verpakkingen uit haar bevoegdheidsdomein sluit, heeft de Jury beslist het dossier wat haar betreft af te sluiten en belanghebbende partijen hierover te informeren.

Adverteerder: DELHAIZE
Product/Dienst: Allesreiniger
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  06/11/2001