DELHAIZE – 05/12/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een hond met een fles wijn in zijn muil.
Tekst: “De Standaard schenkt elke zaterdag weer fijne wijnen ! Voor voortreffelijke wereldwijnen zit u de volgende drie weken bij De Standaard echt wel gebotteld. In ruil voor onze wijnbon krijgt u dan in elke Delhaize supermarkt, bij aankoop van twee flessen, één fles gratis. Wie op een voordelige manier zijn wijnkelder wil aanvullen, moet beslist vanaf zaterdag 2 december in De Standaard neuzen. Uw krant ontkurkt elke zaterdag weer fijne wijnen.”

Motivering van de klacht(en)

De educatieve slogan werd niet vermeld, hetgeen strijdig is met het convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een vergetelheid gaat zonder enige bedoeling om het convenant in kwestie te omzeilen. Hij bevestigde dat de nodige maatregelen genomen werden teneinde ervoor te zorgen dat de volgende advertenties de educatieve slogan vooropgesteld door het Convenant zouden vermelden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan niet vermeld werd en deze advertentie derhalve strijdig is met het convenant inzake gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken.

Zij heeft er nota van genomen dat het om een vergetelheid gaat en dat het nodige werd ondernomen opdat alle verdere communicatie aangepast zou worden overeenkomstig het convenant in kwestie. Gelet hierop heeft zij beslist dit dossier af te sluiten.

Adverteerder: DELHAIZE
Product/Dienst: Wijnactie
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  05/12/2006