DELA – 17/11/2009

Beschrijving van de reclame

Tekst radiospot
“Neem eens een minuut stilte om na te denken over uw eigen uitvaart. Wie zal er allemaal zijn?
Wie weent er? Wie niet?
Hoe ziet de kist eruit? Liggen er bloemen op?
En de muziek? Klassiek of modern?
U hebt vast aan alles gedacht, maar aan een ding niet: de kostprijs.
Weet u dat in 2040 een uitvaart tot 22.000 euro kan kosten.
Een uitvaartzorgplan van Dela bespaart uw gezin die financiële last en biedt hen praktische zorg.
Lees er alles over op dela.be of bel 0800/20011.
Dela, deel van het leven.”

TV-spot
De TV-spot toont een vrouw die in de wagen zit en haar kinderen afzet op o.a. judo, voetbal, tennis enz.
Voice over: “130 000 km om de kinderen van hobby naar hobby te brengen. Denkt u ook altijd meer aan uw gezin dan aan uzelf? Bedenk dan ook eens dat een uitvaart in 2040 tot 22.000 euro kan kosten. U kan uw gezin geen verdriet besparen, maar wel die financiële last met een uitvaartzorgplan van Dela
Lees er alles over op dela.be of bel 0800/20011
Dela, deel van het leven”.

Motivering van de klacht(en)

DELA kan niet weten hoeveel een uitvaart over 30 jaar zal kosten. Men speelt op het gevoel dat mensen hun familie met verschrikkelijk hoge kosten zullen opzadelen indien men geen verzekering bij hen aangaat. Dit is ongegronde bangmakerij.

De klager heeft op internet gezocht of het bedrag van 22.000 euro in 2040 realistisch was. Op de website www.allesoveruitvaart.be staat uitgelegd dat dit bedrag veel te hoog is. Bijna 15.000 euro te hoog zelfs, daarom vindt hij deze reclame misleidend en niet correct. Hier wordt misbruik gemaakt van angstgevoelens en het idee om de familie niet met zorgen achter te laten. Dit gaat te ver en is zelfs kwetsend. Deze verzekeraar wil maar één ding: de prijzen omhoog jagen. Dat een verzekeraar een uitvaart regelt, verzorgt en betaalt is bovendien onwettelijk. Een verzekeraar mag alleen uitbetalen. Ook dit is dus misleiding.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat DELA deel uitmaakt van een coöperatie en een organisatie is die gespecialiseerd is in verzekeren en verzorgen van begrafenissen, crematies en repatriëringen. DELA heeft sinds 2005 ook zelf heel wat begrafenisondernemers in haar organisatie. Verder ontvangt DELA al jaren ook veel facturen van niet DELA begrafenisondernemers als er een uitvaart van een DELA-verzekerde moet vergoed worden en heeft dus een goed zicht op de kosten van een uitvaart. De adverteerder heeft in het voorjaar van 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de evolutie van de uitvaartkosten en heeft in dit verband aan zijn begrafenisondernemers gevraagd om hem een inzage te geven in facturen van dertig jaar geleden tot nu. Hij heeft deze facturen geanalyseerd en opmerkelijk was dat de uitvaartkosten sinds 1978 verviervoudigd zijn, van gemiddeld 919€ tot 3910€ in 2008. Sinds 1978 stijgen de uitvaartkosten met gemiddeld 64% per tien jaar. Vervolgens is de adverteerder zich gaan afvragen wat de kost van een uitvaart zou kunnen zijn binnen 30 jaar als hij ervan uitgaat dat deze tendens zich doorzet (en dit is op zich wel waarschijnlijk aangezien alles duurder wordt). Hij heeft een extrapolatie gemaakt naar de toekomst en daaruit blijkt dat als een uitvaart nu 3000 à 5000 EUR kost, diezelfde uitvaart in 2038 12.500 à 21.500 EUR zal kosten. Vandaar de uitspraak dat een uitvaart in 2040 22.000 euro kan kosten. De bevindingen van deze studie zijn destijds in quasi alle media verschenen. In deze studie kan men dan ook zien dat het cijfer van 22.000 EUR niet ongegrond is. In de reclame spot zegt hij ook dat de uitvaart in 2040 TOT 22.000 EUR KAN kosten. Hij vindt dit dus zeker geen ongegronde bangmakerij.

Uit een ander onderzoek blijkt tevens dat mensen nog al te vaak geen idee hebben van de uitvaartkosten. De adverteerder stelt dat mensen vroeger dikwijls geld opzij hadden staan, maar dat we nu in een andere cultuur leven en het zo is dat na een overlijden er vaak moet geleend worden om de uitvaart te kunnen betalen.

Hij vindt het dan ook voor een stuk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen hierop te wijzen. Een uitvaartverzekering van DELA is één van de oplossingen voor bovenstaand probleem.

De resultaten van het onderzoek werden de basis van de nieuwe reclamecampagne in het najaar. De uiting werd ook getest en OK bevonden. Zijn doelgroep voor uitvaartverzekeringen begint vanaf 35/40-jarigen. In deze heeft het geen zin om te communiceren over de uitvaartkosten op korte termijn (bv. binnen 10 jaar), maar wel op langere termijn (vb binnen 30 jaar) aangezien deze mensen dan 65/70 jaar zullen zijn en er stilaan een verhoogd risico op overlijden is.

In andere communicatie zoals bvb de infobrochure, mailings, advertenties, heeft de adverteerder meer ruimte om dit te duiden.
Mensen kunnen voor klachten, info en vragen ook terecht op info@dela.be, waarop hij de nodige uitleg geeft. Ook op radio2 kreeg hij de gelegenheid om een en ander te duiden.

De adverteerder wou ook een aantal punten verduidelijken die specifiek te maken hebben met de 2de klacht:
- er wordt verwezen naar de site ‘allesoveruitvaart.be’. Het betreft hier een site van de VARU (Vlaamse autonome raad voor het uitvaartwezen), een organisatie die de belangen van de (onafhankelijke) Vlaamse begrafenisondernemers behartigt (wat niet per definitie de belangen van de consument/nabestaanden zijn). Het betreft hier dus niet de nationale beroepsfederatie. De Belgische federatie volgt wel die redenering. Ook zij beamen een gemiddelde uitvaartkost van 17.000 EUR in 2038. De site wordt gepromoot door een TV en affichage-campagne die tot stand kwam dankzij de financiële steun van CORONA (verzekeraar die ook uitvaartverzekeringen verkoopt). Het verbaast de adverteerder dan ook niet dat er uitgerekend op deze site, een andere berekening/prognose van de kosten van een uitvaart verschijnt. Het betreft een eenvoudig rekensommetje, zonder onderliggend onderzoek.

- DELA heeft er geen baat bij om de kosten van een uitvaart de hoogte in te jagen. In tegendeel, door de schaalvergroting van DELA en het gewicht dat deze in de schaal kan werpen in onderhandelingen met leveranciers, kan DELA zeer goed prijs-kwaliteit verhoudingen negotiëren die uiteindelijk ten goede komen van de klanten.

- Verder wordt er geschreven dat een verzekeraar die een uitvaart regelt, verzorgt en betaalt onwettelijk is. Ook hier is DELA perfect in orde. DELA heeft 2 organisaties totaal onafhankelijk van elkaar, DELA Insurance en DELA Funerals. In 2005 heeft DELA van de commissie voor de mededinging de toelating gekregen om DELA funerals op te richten op voorwaarde dat DELA jaarlijks controle van de commissie toelaat en vrije keuze van begrafenisondernemer garandeert. Twee voorwaarden die zij absoluut respecteren. De diensten van DELA funerals staan ter beschikking van iedereen ongeacht of je nu verzekerd bent of niet. Ook hier geldt dat verzekerden niet per definitie begraven worden door een begrafenisondernemer van DELA. Het is dus perfect mogelijk en legaal dat DELA zorgt dat de uitvaart betaald wordt EN deze ook regelt en verzorgt, indien de klanten dit wenst.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radio spot en de TV spot laten horen dat ‘in 2040 een uitvaart tot 22000 euro kan kosten’.

De Jury heeft genoteerd dat DELA 2 organisaties heeft, DELA Insurance en DELA Funerals, die totaal onafhankelijk van elkaar zijn.

De Jury heeft ook genoteerd dat de adverteerder een onderzoek uitgevoerd heeft naar de evolutie van de uitvaartkosten op basis van facturen van zijn begrafenisondernemers van dertig jaar geleden tot nu. De adverteerder heeft dan een extrapolatie gemaakt naar de toekomst waaruit blijkt dat een uitvaart in 2038 12.500 à 21.500 EUR zal kosten.

De Jury heeft vastgesteld dat dit onderzoek niet toegankelijk is voor de consument via de website van de adverteerder en dat de meegedeelde informatie-elementen derhalve niet gemakkelijk door de consument kunnen worden geverifieerd. De Jury heeft ook vastgesteld dat de adverteerder noch de voorwaardelijke wijs ("zou tot 22.000€ kunnen kosten"), noch een marge (zie persmededeling: tussen 12.500 en 21.500€) noch een gemiddelde (17.250€) hanteert.

De Jury is van mening dat deze reclame de consument kan bedriegen en hem er toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Deze reclame is derhalve strijdig met art. 94/6 van de wet op de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

De Jury is eveneens van mening dat deze reclame, door het meest sensationele cijfer te vermelden en bijgevolg onrust te kunnen veroorzaken, duidelijk inspeelt op het angstgevoel, wat in strijd is met art. 4, al 2 van de ICC code.

Gelet op wat voorafgaat heeft de Jury de adverteerder verzocht om de spots in de toekomst niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder was het niet helemaal eens met de Jurybeslissing en merkte ondermeer op dat hij wel degelijk gebruik gemaakt heeft van de voorwaardelijke wijs (tot 20000 euro kan kosten) en TOT wel degelijk een marge impliceert. Niettegenstaande heeft hij uit respect voor de JEP bevestigd dat de spots niet meer gebruikt worden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DELA
Product/Dienst: Uitvaartverzekering
Media: TV, Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/11/2009