DELA – 13/11/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot in het Frans gaat als volgt:
« J’ai quelque chose à vous dire. Vous allez … mourir. Vous n’allez pas mourir tout de suite mais un jour ou l’autre, oui. Vous ne pouvez rien y faire. Ce que vous pouvez faire dès aujourd’hui, c’est épargner à vos proches les frais et les soucis de vos funérailles. Faites-le dès maintenant. Ils vous en seront reconnaissants. Calculez votre prime sur dela.be. L’assurance obsèques Dela est une assurance vie branche 21. »

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de Franstalige radiospot die begint met « vous allez mourir » en vroeg zich af hoe het mogelijk om een dermate macabere reclame te verspreiden terwijl men naar de radio luistert om zich te ontspannen. Volgens hem kan een depressieve persoon die deze reclame hoort alleen maar moreel terneergeslagen zijn.
Hij heeft tevens heel wat uitleg moeten geven aan zijn kleinzoon om deze gerust te stellen na zijn reactie op het horen van deze radiospot.
Hij vindt het schandalig om de dood zo plat te gebruiken voor een louter publicitair doel.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat men in de spot ter promotie van de uitvaartverzekering van de adverteerder een man hoort die zegt dat men de ene of de andere dag zal sterven.

Hoewel zij erkent dat het onderwerp als dusdanig inderdaad gevoelig kan liggen of als een taboe kan overkomen voor sommige mensen, is de Jury van mening dat het in de spot in kwestie op een niet-choquerende manier en met voldoende terughoudendheid en kiesheid wordt behandeld.

De Jury is dus van mening dat de radiospot niet geacht kan worden abusievelijk in te spelen op de emoties en dat er een rechtstreeks verband is tussen de inhoud van de reclame en het product.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie geen afbreuk doet aan de menselijke waardigheid en evenmin misbruik maakt van angst of lijden.

Zij is eveneens van oordeel dat ze niet van aard is om mentale of morele schade toe te brengen aan kinderen of volwassenen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DELA
Product/Dienst: Uitvaartverzekering
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/11/2019