DEL PRADO (F) – 17/04/2000

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een man die een maquette van een boot in elkaar zet. Een stem zegt “Bouw gemakkelijk de legendarische Cutty Sark… Bij uw dagbladhandelaar…”. Vervolgens wordt het tijdschrift getoond en vermeldt men : “In het eerste nummer : de stukken van de maquette, de technische fiches en de montagekit voor slechts 149 Fr”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als bedrieglijk want bij het eerste nummer zitten slechts 5 stukken, een beetje papier, lijm… doch geen technische fiches. Niets laat toe te weten hoeveel tijd en betalingen nodig zijn om het geheel te bekomen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de gemiddelde consument, met zelfs rudimentaire noties van modelbouw, zal weten dat voor de prijs van het eerste nummer onmogelijk alle stukken van de boot kunnen worden geleverd en dat de volledige prijs binnenin wordt vermeld.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de spot niet vermeldt dat bij het eerste nummer slechts 5 stukken worden geleverd en in totaal 100 nummers, waarvan de normale prijs 295 Fr bedraagt, moeten worden gekocht om de volledig maquette te bekomen, zodat de totale prijs bijna 30.000 Fr is. Zij was van oordeel dat deze essentiële informatie moet vermeld worden en deed de aanbeveling de reclame te wijzigen zodat de consument voldoende geïnformeerd wordt teneinde ieder risico op verwarring of misverstand inzake de aard en draagwijdte van het aanbod te vermijden.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de campagne werd beëindigd en bij een volgende lancering de tekst zal worden aangepast en aan de Jury zal worden voorgelegd.

Adverteerder: DEL PRADO (F)
Product/Dienst: Maquette Cutty Sark
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/04/2000