DEISO – 11/12/2018

Beschrijving van de reclame

Het reclamemateriaal bestaat uit een bruine envelop met links bovenaan de volgende vermeldingen:
“Nuttige dienst van ENERGIEVERBRUIK
Preventie onwettelijkheidsverklaring
Dakisolatie
MEDEDELING : We zijn tot een wat onaangename vaststelling gekomen rond de staat van uw dakisolatie.
Het ziet er eerlijk gezegd niet zo goed uit voor uw woning.”

De brief in de envelop bevat bovenaan links de volgende tekst:
“Mededeling
Wetgeving dakisolatienorm
Datum
23 november 2018
Betreft: de staat van uw dakisolatie
Geachte heer / mevrouw,
Toen we het dossier rond uw dakisolatie doornamen, konden we amper onze ogen geloven. We vrezen dat uw dakisolatie de verplichte norm niet zal halen in 2019.
Meer informatie
Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Raadpleeg deiso.be
Met vriendelijke groeten,
Jan Van Zolder
preventie onwettelijkheidsverklaring”.

Rechts daarvan de teksten “Afz. Controle dakisolatie” en “Dringende boodschap voor de bewoners van dit huis (met daaronder een barcode” (tevens de tekst die zichtbaar is door het venstertje van de envelop), met daaronder “Aanvullende informatie kan u verkrijgen op de website van Deiso, specialist in dakisolatie: deiso.be.” en het logo en adres van de adverteerder.

De onderste helft van de brief bevat de volgende tekst:
“Geschrokken?
Geen zorgen, dit is slechts een alarmoefening!
Hiermee willen we je wakker schudden voor de aankomende isolatienorm voor woningen. Binnen welgeteld 15 maanden is het zover, dan gaat de Vlaamse dakisolatienorm officieel van kracht.
Wat is de Vlaamse dakisolatienorm?
Vanaf 2020 geldt een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W voor dakisolatie. Een deskundig aangebrachte dakisolatie haalt moeiteloos deze norm. Heb je geen of slechts gebrekkige dakisolatie onder je dak? Dan duikt jouw huis of appartement sowieso onder de minimumnorm.
Wat zijn de gevolgen?
Simpel: als je dakisolatie niet de minimumnorm haalt, zal de gemeente je woning ongeschikt verklaren. Concreet houdt dit in dat de verkoop of verhuur van je woonst als illegaal zal worden beschouwd!
Da’s straf! En nu?
Bevindt je woning zich in de gevarenzone? Wacht dan niet langer, en neem de nodige stappen om de waarde van je huis te redden! De dakisolatienorm staat op een zuchtje van hier, dus plan alles op tijd.
MEER INFO OP: DEISO.BE”.

Op de achterzijde van de brief onder meer het logo van de adverteerder, een promotioneel aanbod onder de titel “Nog geen dakisolatiepartner? Bestel bij Deiso krijg meteen €200 korting!”, een foto van een man die dakisolatie aanbrengt en een afbeelding van de mascotte van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

1) Volgens de klager gaat het om een bijzonder misleidende brief, die heel officieel oogt.

2) De klager haalde aan dat zijn vrouw bijna panikeerde bij het zien van de aanhef van de brief, terwijl hij kalm bleef, wetende dat ze een kleine 10 jaar terug voor een uitstekende dakisolatie hadden gekozen waarbij ze een waarde van rond de 4m2K/W zouden moeten halen terwijl de norm van minimum 0.75 spreekt. Hoewel op dezelfde bladzijde dan de uitleg staat dat dit slechts een alarmoefening is om ons wakker te schudden enz., vindt hij dat de boodschap waar ze mee starten er toch over is en denkt hij dat ze mensen met minder kennis van zaken op die manier wel de stuipen op het lijf kunnen jagen.

3) De klager haalde aan dat zijn bejaarde ouders (beiden tachtigers) deze envelop in de bus kregen - een bruine omslag die de indruk moest wekken dat deze verstuurd werd door een of ander belangrijk ministerie. Na het lezen van de brief kreeg zijn vader bijna een beroerte. Wat voor de klager niet door de beugel kan is de toon van de brief die oudere mensen de schrik van hun leven bezorgt en neerkomt op paniekzaaierij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij ervan overtuigd is dat hij op een correcte en intelligente manier de mogelijkheden van direct mailing heeft ingezet om de mensen aan te sporen de omslag zeker te openen.
Beseffende wat de impact is van een bruine omslag met zwarte bedrukking bij vele Belgen, heeft hij dan ook op een slimme manier dit mechanisme tactisch ingezet zodat mensen zeker de brief bekijken.
Echter, om elke vorm van twijfel weg te nemen, heeft hij ervoor gezorgd dat de brief in de bruine omslag heel duidelijk reclame is.
2/3 van de brief is visueel opgemaakt als reclame met heel duidelijke vermelding van zijn logo en huisstijl, dus een zeer duidelijke vermelding van de afzender.
Daarnaast werd in de brief ook duidelijk de boodschap “geschrokken, dit is slechts een alarmoefening” geplaatst om elke vorm van mogelijke verwarring te ontkrachten.
Vandaar dat de adverteerder meent dat deze boodschap niet als misleidend kan beschouwd worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van het niet-geadresseerde reclamemateriaal en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Gezien het specifieke, officieel aandoende karakter van de bruine envelop, de daarop gebruikte bewoordingen, structuur en lettertype evenals de realistische inhoud van de aanhef van de brief, is zij van mening dat het reclame-aspect van dit materiaal niet snel genoeg duidelijk is voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de adverteerder het voorschrift van artikel 9 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code) inzake de identificatie van commerciële communicatie als zodanig niet respecteert.

Bovendien is zij van mening dat de verontrustende inhoud van de vermeldingen op de envelop en in de aanhef van de brief zelf voldoende geloofwaardig is opdat een gemiddelde consument er effectief geloof aan zou kunnen hechten.

De Jury is van oordeel dat in casu wordt ingespeeld op angst op een manier die niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk en professioneel verantwoordelijkheidsbesef in de zin van artikels 1 en 4, alinea 2 van de ICC Code.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de reclame niet meer te zullen verspreiden in deze vorm.

Adverteerder: DEISO
Product/Dienst: Dakisolatie
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/12/2018