DECAYZAC (F) – 21/01/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie voor per postorder verkochte blokken eendenlever biedt bij aankoop van 2 blokken, 5 blokken en een lier om te snijden gratis aan. Vermelding van prijs, gewicht en aantal stukken per eenheid en per 7 eenheden. Teruggave garantie voor 4 jaar.

Motivering van de klacht(en)

- De advertentie wordt beschouwd als dubbelzinnig, zie bedrieglijk, nu de prijs voor 7 blokken 767 BF is en de normale prijs per stuk 383,5 BF bedraagt, terwijl verkoop met verlies verboden is.
- De conformiteit van het aanbod met de wettelijke bepalingen inzake gezamenlijk aanbod dient eveneens onderzocht.

Jurybeslissing

De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op de toepasselijke wetgeving, welke verkoop met verlies en een prijsvermindering van meer dan 1/3 op gezamenlijk aangeboden producten niet toelaat.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat het om een éénmalige advertentie gaat, het aanbod geen verkoop met verlies uitmaakt en eventuele toekomstige advertenties voorafgaand aan de Jury zullen worden voorgelegd teneinde de conformiteit met de Belgische wetgeving te verzekeren.

Adverteerder: DECAYZAC (F)
Product/Dienst: Eendenlever
Media: Magazine
Initiatief: Consument, Jury
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  21/01/1999