DE VRIJE PERS – 28/01/2005

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een mannenstem horen: « Maak kennis met Ivo. Ivo is psychiater »
Ivo : "Stemmetjes in je hoofd hé (gelach). Serieus ? En wie hoort ge dan misschien ? De kaboutertjes ? Hai ho, hai ho (gelach). Met hoeveel zijn ze ? Oeh, hakken ze met hun bijltjes. Oei, oei. Bon dat is dan 75 euro. "
Mannenstem : « Ondanks alles heeft Ivo veel cliënten. Omdat hij na de sessie altijd iets interessants te vertellen heeft. Hij leest de vernieuwde P-Magazine, vol met leuke weetjes. Deze week : hoe zullen F1 wagens er over 5 jaar uitzien. P-Magazine en je hebt iets te vertellen. Nu vanaf dinsdag in de krantenwinkel ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is ergerlijk, verachtelijk en pijnlijk. Men maakt zwakke bevolkingsgroepen belachelijk waarvan weinig of geen reactie te verwachten valt omdat deze meestal niet kunnen reageren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot op absurde, humoristische en karikaturale wijze een psychiater voorstelt die een gesprek voert met één van zijn patiënten. De bedoeling bestaat erin aan het publiek aan te tonen dat gelet op de absurde wijze dat deze man zijn beroep uitoefent, hij in principe nooit enige klant of patiënt zou hebben, maar in kwestie toch zijn cliënteel behoudt omdat hij steeds over iets interessants kan praten dankzij het lezen van P-Magazine. Hij benadrukte dat er op geen enkele wijze allusie gemaakt wordt op de situatie van psychisch zwakken. Hij stelde tevens dat de bedoelde beroepsgroep, nl psychiaters geen enkel bezwaar geuit hebben en er geen wettelijke of reglementaire voorschriften overtreden werden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot een psychiater op karikaturale wijze voorstelt. Zij heeft gemeend dat de gebruikte scène totaal absurd en irreëel overkomt en de gerealiseerde knipoog duidelijk is. Zij is van oordeel dat binnen deze context, deze spot niet van aard is om verkeerd begrepen te worden door het grote publiek en het beroep van psychiater of de hoedanigheid van patiënt niet op misprijzende of kleinerende wijze voorstelt. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen terzake, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DE VRIJE PERS
Product/Dienst: P-Magazine
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/01/2005