DE POST – 26/08/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont twee vrouwen die met elkaar staan te praten naast een kopieermachine. Een van de vrouwen draagt een rode jurk op kniehoogte, een cardigan en rode schoenen met hakken en ze staat naast de kopieermachine. Naast haar bevindt zich een tekstballon : “Bij solinest lijkt het wel of het beheer van de post maar twee minuten per dag in beslag neemt”. De andere vrouw draagt hemd en jeansrok op kniehoogte en hoge hakken en zij is bezig kopies te maken.. Naast haar bevindt zich tevens een tekstballon : « Ik durf te wedden dat ze daar minstens 20 mensen aan hebben gezet ».

Onderaan bevindt zich naast het logo van De Post de volgende tekst : “Business solutions. Bij solinest, verdeler van Ricola en verschillende kauwgom- en snoepmerken, is de dagelijkse hoeveelheid te frankeren en te verzenden post indrukwekkend. Nochtans neemt het bij hen maar twee minuten in beslag. Ze werken namelijk met Servipost : een dienst van De Post die de ophaling, frankering en verzending van alle post van hun bedrijf verzekert, zelfs de aangetekende brieven, op de afgesproken dag en tijdstip. Servipost : een oplossing van De Post waardoor u de zaken anders bekijkt”.

Tekst onderaan in een kader : “Bel 02/423 25 70 of bezoek www.depost.be/voormijnbusiness om meer te weten over oplossingen voor uw postverkeer en de andere performante business oplossingen van De Post ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is op tweevoudige wijze seksistisch :1. De Boodschap is dat vrouwen op kantoor de 'laagste' administratieve functie hebben: ze nemen enkel maar kopies en staan te 'roddelen' over zaken als post sorteren (secretaressewerk). 2. Ze zijn afgebeeld met blote benen en hoge hakken maar dit schept helaas geen krachtig beeld van succesvolle vrouwen op de werkvloer, er is eerder sprake van een soort sexy secretaresselook

Deze campagne bevestigt het seksistisch stereotype dat vrouwen in de bedrijfswereld/ kantoor enkel uitvoerend werk (post, kopiëren) kunnen doen, dat ze houden van roddelen/babbelen als tijdverdrijf, en dat ze zich dan ook graag truttig kleden om beter in de smaak te vallen bij hun baas (sexy secretaresselook). Hoewel er sprake is van ethnische diversiteit in deze reclame, ontbeert hij het helemaal wat betreft 'equality in the workplace'.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze advertentie deelt uitmaakt van een algemene campagne, waarin De Post de voordelen van haar producten voor de bedrijfswereld wil voorstellen. Het is de bedoeling deze producten voor te stellen in een business-omgeving, door situaties uit de dagelijke professionele realiteit weer te geven. De adverteerder deelde de andere advertenties van deze campagne mee. Hij preciseerde dat deze campagne zowel mannen als vrouwen in hun gebruikelijke werkomgeving toont , zonder ook maar enige vorm van ongelijkheid te willen creëren of stereotypen in stand te willen houden. Niets in deze campagne ondersteunt volgens hem de idee dat vrouwen in de bedrijfswereld de lagere administratieve functies zouden uitoefenen. In tegendeel, in de andere advertenties van de algemene campagne waarin de advertentie in kwestie kadert, zien we zowel mannen als vrouwen die business-oplossingen van De Post bespreken, zonder dat hierbij ook maar enige hiërarchie wordt gesuggereerd. Hij preciseerde dat het beeld van twee jonge secretaressen die de voordelen van de dienst Servipost loven, een logische keuze is aangezien deze dienst (de Post haal de briefwisseling af en frankeert ze) heel wat tijdswinst voor het bedrijf betekent, en in het bijzonder voor het secretariaat dat zich in het algemeen over dergelijke taken ontfermt. Het feit dat werkneemsters onder elkaar de zaken van hun bedrijf bespreken, toont eerder aan dat zij zich in die onderneming thuis voelen en dat werkgerelateerde problemen hen bezighouden. Ze zijn bijgevolg geenszins aan het roddelen en ze staan enkel naast het kopieerapparaat omdat dit een vaak voorkomende situatie is in een bedrijf. Hij benadrukte dat hij dus niet wilde suggereren dat het werk van die werkneemsters zich beperkt tot het maken van fotokopieën. Hij stelde bovendien niet in te zien hoe de kledij die deze dames zouden dragen als uitermate sexy kan worden bestempeld. Hun rokken en hoge hakken wijzen eerder op een deftige en gedistingeerde kledingstijl in een ernstige werkomgeving. Beweren dat zij zich zo kleden om hun baas te plezieren, is louter interpretatie en kan geenszins uit de advertentie worden afgeleid. Hij stelde dan ook van mening te zijn dat hij geen enkele regel/aanbeveling van de JEP voor het afbeelden van personen (in het bijzonder punt 4 over het bijdragen tot het bestendigen van stereotypen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie) heeft geschonden. Hij stelde tenslotte verbaasd te zijn en te betreuren dat deze advertentie als seksistisch of denigrerend zou worden geïnterpreteerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertentie twee vrouwen toont in een werkomgeving die een gesprek voeren met als onderwerp een onderneming waar het beheer van de post weinig tijd in beslag neemt, dit teneinde het product Servipost aan te prijzen.

De Jury is van oordeel dat deze advertentie geen elementen bevat die erop wijzen dat vrouwen op kantoor de laagste administratieve functies waarnemen. Kopies nemen doet iedereen wel eens en niet alleen de lagere bedienden. Zij is dan ook van mening dat deze advertentie op dit vlak geenszins stereotyperend of denigrerend tav de vrouw overkomt.

De Jury is tevens van oordeel dat de kledij geenszins als provocerend kan worden bestempeld en derhalve deze advertentie geenszins de boodschap uitdraagt dat vrouwen zich op een bepaalde wijze zouden kleden om hun baas te plezieren. Deze advertentie is dan ook niet van aard om de waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE POST
Product/Dienst: Servipost
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/08/2008