DE POST – 04/03/2009

Beschrijving van de reclame

In de radiospot hoort men een gesprek tussen een bediende van de post en een klant:

Zij : Bonjour, Monsieur, je peux vous aider ?
Hij : Bonjour. Clic. Je pourrais avoir 10 timbres autocollants ? Clic.
Zij : Ce sera tout Monsieur ?
Hij : Non je voudrais aussi 2 post packs. Clic.
Zij : Vous désirez envoyer un grand ou un petit paquet ?
Hij : Mmmmh, plus ou moins cette taille-là. Clic.
Zij : Autre chose ?
Hij : Non merci ce sera tout. Double clic.
Voice over : « Eshop, la boutique en ligne de la poste, c’est la poste mais sur Internet. Vous achetez vos timbres et d’autres produits de la Poste de chez vous sur Eshop, et vous êtes livrés dès le lendemain. Pour plus d’infos rendez-vous sur laposte.be. La Poste ? Qui d’autre ? »

Motivering van de klacht(en)

Volgens de reclame zijn 5 of 6 klikken voldoende om een bestelling door te voeren, maar in werkelijkheid is de procedure veel langer want de coördinaten moeten ook vermeld worden, de verkoopsvoorwaarden moeten aanvaard worden, on-line betalen,…De reclame stemt helemaal niet overeen met de werkelijkheid en is dus bedrieglijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat een radiospot, per definitie, steeds een verkorte vorm van de werkelijkheid is aangezien de boodschap die men wil overbrengen a fortiori rekening dient te houden met de beperkte zendtijd, in dit geval 30’’. De Post belooft niet dat de aankoop via E-shop slechts 10 klikken in beslag neemt. De spot heeft als doel de boodschap over te brengen dat postproducten online verkrijgbaar zijn 24u op 24 u, 7dagen op 7 en dit zonder de intentie om de gehele aankoopprocedure te beschrijven.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastegesteld dat de radiospot een gesprek laat horen tussen een klant en een vrouw, met de bedoeling een online aankoop via E-shop uit te beelden. De klant zegt na elke stap telkens ‘klik’ op een symbolische wijze. De reclame vermelt niet het aantal klikken die nodig zijn om een bestelling te beëindigen.

De Jury is derhalve van mening dat deze radiospot niet van aard is de consument te misleiden mbt de voornaamste kenmerken van de dienst.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE POST
Product/Dienst: E-shop
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/03/2009