DE PERSGROEP – 30/10/2007

Beschrijving van de reclame

De website van De morgen (www.demorgen.be) bevat een promotioneel aanbod “De Morgen een kwart goedkoper?” waarbij men kan doorklikken naar de verschillende mogelijkheden om een abonnement te nemen op de krant, waaronder een “postabonnement met domiciliëring”.

Motivering van de klacht(en)

Het postabonnement wordt in Brussel niet via De Post bedeeld maar via privé bedelers. Aangezien enkel de postbode toegang heeft tot het appartementsgebouw, heeft dit ernstige gevolgen qua aflevering. Na een maand ontvangt de klager de krant nog steeds niet op correcte wijze. De klager stelt dat indien men op de website correct had vermeld dat het om een privé bedeler ging, hij dit abonnement dan niet had genomen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat de Persgroep Publishing (uitgever van De Morgen) haar krantenabonnement niet zelf bedeelt, maar hiervoor een beroep doet op verdelers. Op de meeste plaatsen in Vlaanderen werd De Post bereid gevonden deze taak op zich te nemen. De Post achtte het niet opportuun om op sommige plaatsen, waaronder Brussel, deze verdeling waar te nemen. Daarom ging de Persgroep Publishing een distributie-overeenkomst aan met BD, een distributiebedrijf dat haar verbintenis tot distributie steeds nauwgezet uitvoert. Hij legde tevens uit dat op de website van De Morgen, de verschillende mogelijkheden om een abonnement op de krant te nemen beschreven worden, waaronder een postabonnement waarbij men de krant thuis in de brievenbus ontvangt. De term postabonnement wordt enkel gebruikt om duidelijk te maken dat men de krant ‘s ochtends thuis ontvangt. Het is voor de abonnee van geen belang of het nu De Post is of een andere distributeur die de krant thuis bezorgt. Wat telt is dat de krant tijdig thuis wordt geleverd. Het abonnementsaanbod op de website is duidelijk, volledig en correct. Postabonnement betekent voor de meeste abonnees een levering aan huis door De Post, voor een minderheid van de abonnees een levering aan huis door een particulier bedrijf. De gemiddelde abonnee merkt geen enkel verschil. De adverteerder merkte op dat de klager in een appartementsgebouw woont waarvan de brievenbussen zich bevinden in een ruimte achter een gesloten deur, waarvan enkel de postbode een sleutel heeft. BD is bijgevolg niet in de mogelijkheid om de krant in de brievenbus van de klager te stoppen, maar legt deze voor de gesloten deur. De adverteerder is van oordeel dat hij niet geacht wordt om rekening te houden met een bijzonder klein aantal abonnees waarvan de brievenbus zich achter slot en grendel bevindt. Als teken van goede wil, stelde hij voor om de klager een krantencheque-abonnement voor 1 maand te bezorgen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame gebruik maakt van de vermelding "postabonnement".

De Jury is van oordeel dat deze formulering inderdaad doet veronderstellen dat de krant in kwestie in alle omstandigheden via de post wordt geleverd.

Aangezien dit niet het geval blijkt te zijn voor sommige plaatsen, waaronder Brussel, is de Jury van oordeel dat de term "postabonnement" kan misleiden omtrent de wijze van levering, hetgeen strijdig is met art. 23,2° WHPC en art. 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet hierop, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om dit aspect te verduidelijken op zijn website (bv. via asterisk, doorklikfunctie,...).

De adverteerder bevestigde de aanbeveling van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Postabonnement De Morgen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/10/2007