DE PERSGROEP – 28/07/2011

Beschrijving van de reclame

De TV spot toont een vrouw met een winkelkar met de volgende tekst: “Gratis winkelkar t.w.v. €64” en aan het einde “Volledige winkelkar voor u?”.
Voice-over: “ Dag Allemaal geeft zijn lezers een gratis winkelkar cadeau ter waarde van 64 euro. Een volledige winkelkar gevuld met dranken, verzorgings- en huishoudproducten en nog veel meer. Helemaal gratis. Niet te missen. Nu bij Dag Allemaal”.

Motivering van de klacht(en)

Tijdschrift "Dag Allemaal" wekt de indruk dat men als lezer een winkelwagen met producten krijgt t.w.v. 64 euro. Zo wordt de boodschap ook letterlijk meegedeeld. Op geen enkele manier is er sprake van of verwijzing naar de vermelding dat men dit slechts kan winnen. Pas na aankoop van het tijdschrift leest men binnenin dat men alleen maar “kans maakt om de producten te winnen”. De boodschap wordt dan ook volledig verkeerd geformuleerd via de TV-reclame en is dan ook uiterst misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de winkelkar actie via verschillende mediakanalen aangekondigd werd (radio, tv, dagbladen, magazines) en van start ging 3 weken voor de lancering van de actie op 12 juli 2011. De TV spot volgde dus op een periode van 3 weken tijdens dewelke de actie bijzonder zichtbaar en intensief werd aangekondigd. De adverteerder bezorgde enkele van deze reclame-uitingen die duidelijk vermelden “maak kans op...” of “waag uw kans” of “maakt u kans op deze volle winkelkar?”. In de TV spot wordt de actie beschreven en de te winnen producten worden getoond. Er verschijnt ook hier weer een duidelijke tekst op het scherm: Gratis winkelkar voor u? De adverteerder is van mening dat de gemiddelde kijker begrijpt dat het hier gaat om een wedstrijd. De cover van Dag Allemaal waarin de actie gelanceerd werd, vermeldt ook duidelijk “waag uw kans”. Het deelnemingsbiljet dat op de cover kleefde vermeldt “Maakt u kans op een gratis winkelkar? Scheur open en kijk snel in uw Dag Allemaal!.” Het is dus niet juist zoals de klager stelt dat het pas na aankoop duidelijk zou worden dat het om een wedstrijd gaat. Op het deelnemingsformulier dat op de cover kleeft, staat immers duidelijk “Maakt u kans op een gratis winkelkar?” Misschien heeft de klager voor zichzelf bepaalde verwachtingen gecreëerd daar hij er obv een recente Carrefour actie ervan uitgaan dat Dag Allemaal eenzelfde actie als Carrefour zou organiseren. Dit kan Dag Allemaal uiteraard niet verweten worden. Ondertussen hebben zich al vele winnaars gemeld en kwam er nog geen enkele klacht over de communicatie mbt de wedstrijd. De adverteerder ziet dan ook niet in welke eventuele fouten er zouden gemaakt zijn. Er werd via alle mogelijke kanalen gecommuniceerd over de actie, waarbij het wedstrijdaspect steeds duidelijk werd gemaakt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV spot een vrouw toont met een winkelkar. Een stem deelt het volgende mee: “Dag Allemaal geeft zijn lezers een gratis winkelkar cadeau ter waarde van 64 euro (...)”, gevolgd door de volgende vermeldingen “Gratis winkelkar t.w.v. €64”, en op het einde“Volledige winkelkar voor u?”

De Jury is van oordeel dat in tegenstelling tot de andere reclame-uitingen die meegedeeld werden door de adverteerder, het in de TV spot niet duidelijk is dat het om een wedstrijd gaat. De wijze waarop het in de TV spot werd meegedeeld, kan inderdaad aanleiding geven tot misleiding (art. 3 en 5 ICC code en art. 88 en 90 WMPC).

De Jury is van oordeel dat dit in de TV spot duidelijker had moeten vermeld worden en verzoekt de adverteerder om hier in de toekomst rekening mee te houden.

De adverteerder bevestigde dat hij de Jurybeslissing zal naleven bij de volgende reclameboodschap.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Dag Allemaal
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/07/2011