DE PERSGROEP – 26/08/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie (onder vorm van een mini-cover)toont een afbeelding van een vrouw in lingerie met daarnaast een afbeelding van de te winnen prijzen.

Tekst deel 1: “Win een mooi cadeau! Het grote Krab-je-cadeaufestival” (met daaronder de nummers met krablaag). Elke lezeres wint! Kaart 4 weken geldig. Vermelding van een controlenummer met krablaag.

Tekst deel 2: “Het grote Krab-je-cadeaufestival”met daaronder een ruimte om de persoonsgegevens in te vullen en de wedstrijdvraag (Wie presenteerde de succesvolle vtm-serie “Mijn Restaurant”?). Vermelding van privacyclausule. Vervolgens tekst met uitleg over de werking:
Wat moet je doen?
1.Op deze kaart vind je 4 persoonlijke nummers waarmee je kans maakt om een mooi zomercadeau te winnen.
2.Controleer of deze nummers overeenkomen met de gepubliceerde nummers op de prijzenpagina’s in TV-Familie van woensdag 2 juli, 9 juli, 16 juli en 23 juli 2008.
3. Komt een nummer van jouw kaart overeen met een nummer dat in Tv-Familie op de prijzenpagina’s gepubliceerd staat? Lees dan goed de instructies die je bij deze prijs ziet staan. Er staat duidelijk uitgelegd hoe jij je prijs kan ontvangen.
4. Vermeld duidelijk je naam en adres op de kaart. Vergeet niet om de wedstrijdvraag correct te beantwoorden.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is oneerlijk: op de cover staat dat iedereen wint, maar dan blijkt dat al de codes bij de kraslaag correct moeten zijn en vervolgens is er nog een wedstrijdvraag. Dit is niet hetzelfde als "Elke Lezeres wint!" waarmee ze in hun reclame uitpakken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de advertentie verscheen als mini-cover rond de cover van TV Familie van 2 juli 2008, en vormde het deelnemingsbiljet voor een wedstrijd georganiseerd door TV Familie, getiteld “Het grote Krab-je-cadeaufestival”. Dit deelnemingsbiljet bevatte verschillende luikjes:
1. aankondiging en 4 cijfers bedekt met een krablaag, en o.m. vermelding “Kaart 4 weken geldig”;
2. ruimte om persoongegevens in te vullen en wedstrijdvraag;
3. wedstrijdverloop; en
4. voorbeelden van te winnen prijzen vergezeld van “Win een mooi cadeau” en “Elke lezeres wint!”.
Minstens één van de cijfers onder de krablaag kwam overeen met een cijfer dat in TV Familie werd gepubliceerd tijdens de duur van de wedstrijd (4 weken); dit cijfer kwam overeen met een te winnen prijs.

De adverteerder stelde dat de advertentie volgens hem niet misleidend is. Hij benadrukte dat in tegenstelling tot wat de klager stelt, niet alle codes bij de kraslaag correct moeten zijn” Per deelnemingsbiljet diende slechts één van de vier cijfers correct te zijn om recht te geven op een prijs, wat ook het geval was voor elk uitgegeven deelnemingsbiljet. In het geval van de klager kwam een van de cijfers (739) op het deelnemingsbiljet overeen met de prijs ‘DVD van Céline Dion” (cijfer gepubliceerd in TV Familie van 23 juli 2008).
Met betrekking tot de wedstrijdvraag deelde hij mee dat deze zeker niet van aard was om het winnen van een prijs te verhinderen. Hij deelde mee dat hij trouwens geen biljetten met fout beantwoorde wedstrijdvragen ontvangen heeft.
Hij is van mening dat de advertentie geenszins kan beschouwd worden als misleidende reclame, en verzoekt de Jury dan ook om de klacht ongegrond te verklaren.

Jurybeslissing

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat minstens één van de cijfers onder de krablaag overeen kwam met een cijfer dat in TV Familie werd gepubliceerd tijdens de duur van de wedstrijd (4 weken) en dat dit cijfer overeen kwam met een te winnen prijs. Zij heeft tevens genoteerd dat per deelnemingsformulier slechts één van de 4 cijfers correct moest zijn om recht te geven op een prijs en dat dit het geval was voor elk uitgegeven deelnemingsbiljet (cijfer 739 op uw deelnemingsbiljet stemde overeen met de prijs “DVD Celine Dion”, cijfer dat gepubliceerd werd in TV Familie van 23 juli 2008). Zij heeft tevens genoteerd dat de adverteerder geen biljetten met fout beantwoorde wedstrijdvragen ontvangen heeft.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gelet op wat voorafgaat en aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: wedstrijd TV Familie
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/08/2008