DE PERSGROEP – 23/05/2018

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat aan de linkerzijde onder meer een afbeelding van een moeder en een dochtertje in een pretpark met daarbij de tekst “speciaal voor alle mama’s” en daarnaast een afbeelding van de voorzijde van de vier tickets in kwestie (met daarop telkens “gratis ticket voor mama t.w.v. (resp. €36,50, €19,99 of €25,99 naargelang het pretpark)” met de teksten “4 gratis Plopsa-tickets” en “t.w.v. meer dan €100”.
Daaronder de tekst:
“Zoek je een leuk én origineel cadeau voor moederdag?
Dag Allemaal verwent alle mama’s met GRATIS tickets voor de 4 Plopsa-parken: Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo. Dat is een cadeau ter waarde van meer dan €100!
Volgende week bij Dag Allemaal”.

De e-mailing met als onderwerp “Dag Allemaal verwent alle mama's met GRATIS tickets voor de 4 Plopsa-parken” bevat dezelfde afbeeldingen en daaronder de volgende tekst:
“Beste (…),
Zoek je nog een origineel cadeau voor Moederdag? Dan moet je morgen Dag Allemaal in huis halen. Dankzij Dag Allemaal krijgen alle mama’s 4 gratis Plopsa-tickets* t.w.v. meer dan €100!
De tickets zijn geldig voor 4 themaparken van Plopsa: Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo!
Dag Allemaal wenst alle mama’s een heel fijne moederdag. Veel plezier!
Met vriendelijke groeten,
Dag Allemaal
*De tickets zijn geldig van 8 mei 2018 t.e.m. 17 juni 2018”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat na aankoop van het magazine in kwestie bleek dat het helemaal niet ging om gratis tickets, want een andere persoon moet eerst het volle bedrag voor een toegangsticket betalen, waarna het gratis ticket bruikbaar is voor de tweede vergezellende persoon. Dit wordt echter nergens op de advertenties vermeld. Zijn vrouw heeft het weekblad aangeschaft en kan geen gebruik maken van het gratis ticket, daar hij rolstoelpatiënt is en zowel hij als zijn kinderen een abonnement hebben. Volgens hem is dit een verregaand voorbeeld van misleidende reclame die talrijke mensen tot een nutteloze en bedrieglijke aankoop zal aansporen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de actie een jaarlijks terugkerend initiatief is ter gelegenheid van Moederdag. Daarbij gaat hij ervan uit dat een moeder die een van de 4 Plopsa-parken bezoekt, dit steeds doet in gezelschap van een of meer kinderen. Daarom is de actie zo opgebouwd dat mama gratis mag “meegaan” met haar (betalende) kinderen.
De tickets waren als extra wikkel geniet rond het weekblad. Vooraan stond te lezen dat de actievoorwaarden van de tickets binnenin te lezen waren. Aan de ommezijde stond dan vermeld dat de gratis tickets in combinatie waren met minstens één betalend ticket. De adverteerder meent dat op deze wijze de consument voldoende duidelijk werd geïnformeerd over de voorwaarden van dit aanbod.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclameboodschappen in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de advertentie in het betrokken weekblad en de promotionele e-mailing ter gelegenheid van Moederdag beide gewag maken van “4 gratis Plopsa-tickets” en “gratis tickets voor de 4 Plopsa-parken” en daarbij de voorzijde van de toegangstickets in kwestie afbeelden.

Zij heeft er echter tevens nota van genomen dat aan de achterzijde van de aan de volgende editie van het weekblad gehechte tickets zelf onder meer de volgende tekst te lezen staat (mutatis mutandis naargelang het pretpark):
“Het gratis ticket is enkel geldig i.c.m. minstens één ander betalend standaardticket ≥1m* aangekocht aan de kassa van Plopsaland De Panne of online via www.plopsa.be. (…)
*Standaardticket ≥1m aangekocht zonder enige vorm van korting (prijs: € 36,50).”.

Hoewel de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van heeft genomen dat deze met de actie de situatie beoogde waarbij een moeder in gezelschap van een of meer betalende kinderen een pretpark bezoekt, is zij van mening dat reeds in de advertentie en de e-mailing waarmee de actie werd aangekondigd had moeten worden aangegeven dat het hier gratis toegangstickets bij aankoop van betalende toegangstickets ging.

Zij is met name van mening dat de voormelde beperkende voorwaarde essentiële informatie is die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Zij is derhalve van mening dat de reclames waarop de klacht betrekking heeft, door deze beperkende voorwaarde niet te vermelden, essentiële informatie weglaten.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclames een misleidende omissie uitmaken in de zin van artikel VI. 99 van het Wetboek van economisch recht en in strijd zijn met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclames in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclames niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd rekening te zullen houden met de Jurybeslissing.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Dag Allemaal
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/05/2018