DE PERSGROEP – 22/11/2017

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
(jingle) Mannenstem: “Ik ben ervan overtuigd dat Bart De Wever mijn brieven grondig zal lezen en ze vervolgens straal zal negeren. Da’s nu net één van de punten waar ik het in mijn brieven over zal hebben. Bart De Wever is genadeloos in kritiek voor anderen, maar overgevoelig als hij zelf kritiek krijgt.”
Voice-over: “U hoorde Joël De Ceulaer, journalist bij De Morgen. Wat is de impact van de machtigste politicus van dit moment? Lees er alles over in de vier open brieven aan Bart De Wever. Vanaf nu in De Morgen. Meer inzicht begint bij (jingle) De Morgen. Meer inzicht, meer zalm.”

Motivering van de klacht(en)

De klager wijst erop dat de reclame herhaaldelijk werd uitgezonden voor het radiojournaal. Volgens hem gaat het eerder om een eenzijdig politiek nieuwsbericht met de deontologische tekortkoming van geen wederhoor dan om een reclame.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en van de klacht dienaangaande in de mate dat deze betrekking heeft op reclame-inhoud.

Zij heeft vastgesteld dat de radiospot aanvangt met een jingle, vervolgens de journalist Joël De Ceulaer aan het woord laat over de politicus die het voorwerp uitmaakt van de gepromote artikelenreeks en eindigt met een voice-over die de betrokken journalist uitdrukkelijk benoemt en verwijst naar het dagblad waarin de artikelenreeks verschijnt, gevolgd door opnieuw een jingle en de slogan van het betrokken dagblad.

De Jury is van mening dat uit de inhoud van de spot duidelijk blijkt dat het hier gaat om een commerciële reclameboodschap voor het dagblad in kwestie naar aanleiding van een specifieke artikelenreeks in dit dagblad.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de radiospot duidelijk herkenbaar is als reclame en niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden verward met redactionele inhoud van de radiozender waarop hij wordt uitgezonden of met politieke reclame.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: De Morgen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/11/2017