DE PERSGROEP – 20/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont personen die wandelen en joggen in een bos. Wanneer ze elkaar ontmoeten, merken ze op dat de anderen ook zo’n hartslagmeter bij zich hebben, hetgeen vervolgens het voorwerp uitmaakt van hun gesprek.
Vrouwenstem: “Hoe gezond is jou hart? Ontdek het deze maand bij Goed Gevoel dankzij de gratis hartslagmeter. Een druk op de knop en je weet na enkele seconden hoe hard jou hart klopt, voor, tijdens of na een sportieve inspanning. Makkelijk en nauwkeurig. Zo heb je alles onder controle. Vanaf woensdag helemaal gratis bij uw Goed Gevoel.”
De hartslagmeter wordt in beeld gebracht, samen met het logo van Goed Gevoel en de tekst: “vanaf woensdag helemaal gratis”.

Motivering van de klacht(en)

Bij de aankoop van het tijdschrift Goed Gevoel werd een hartslagmeter beloofd, maar enkele weken later heeft de krantenzaak de hartslagmeters nog steeds niet ontvangen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat hij had beslist om bij elk exemplaar van Goed Gevoel van oktober 2007 een hartslagmeter te sealen. Deze actie werd bekendgemaakt via verschillende kanalen. Hij stelde dat Goed Gevoel kan bogen op een ruime ervaring met dit soort promotie-acties, zodat uit vorige ervaringen kon geput worden bij de voorbereiding van de actie. Het magazine lag op woensdag 26 september in de winkel. Er werden bovenop de gemiddelde verkoop, nog eens 57000 extra exemplaren gedrukt, voorzien van een hartslagmeter. Na enkele dagen bleek het magazine in de winkels reeds uitgeput te zijn, waarna onmiddellijk 40.000 exemplaren van het magazine werden bijgedrukt, voorzien van een nabestelbon. Deze nieuwe exemplaren lagen al op dinsdag 2 oktober in de winkel. De hartslagmeters konden niet onmiddellijk geleverd worden samen met de nieuw gedrukte magazines en dus werden tevens bijkomende hartslagmeters besteld (leveringstermijn van 6 weken). Op de nabestelbon werd dan ook vermeld: “jouw bestelling wordt vanaf 20 november geleverd bij jouw persverkoper”. Ook de krantenwinkels werden hiervan ingelicht. Hij stelde dat hij sowieso zijn belofte zal houden en dat de levering van de nieuwe hartslagmeters volgens plan verloopt. Hij stelde tenslotte van oordeel te zijn dat:
- hij een voldoende grote voorraad heeft voorzien
- hij al het mogelijke heeft gedaan om de voorraad aan te vullen en hierover voldoende en duidelijk gecommuniceerd heeft
- hij ervoor zorgt dat iedereen die dit wenst uiteindelijk een hartslagmeter zal ontvangen.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de meegedeelde gegevens aangaande de gemiddelde verkoop (70.000 exemplaren), de voorziene exemplaren in het kader van deze actie (127.000) en de bijbestelling van 40.000 exemplaren voorzien van een nabestelbon, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met art. 23,9° WHPC.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat deze nabestelbons uitdrukkelijk vermelden dat de hartslagmeter vanaf 20 november kan worden afgehaald bij de persverkoper.

Rekening houdend met wat voorafgaat, en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Goed gevoel
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/11/2007