DE PERSGROEP – 20/03/2013

Beschrijving van de reclame

De email met als titel “Stap vóór 15 maart over naar gespreide betaling en lees Het Laatste Nieuws 6 maanden gratis met gratis cava erbij” vermeldt onder meer het volgende:
“U bent een trouwe abonnee van Het Laatste Nieuws.
Het Laatste Nieuws beloont uw trouw met het meest voordelige tarief en 6 maanden gratis de krant. Bovendien klinken wij op uw trouw met een gratis fles cava. Dit via onze nieuwe en handige formule van gespreide betaling.
Hernieuw dus voor 15 maart via gespreide betaling en geniet van al deze voordelen.
Klik hier en ontdek zelf hoeveel u bespaart.”.

De pagina waarop men terechtkomt na doorklik vermeldt onder meer het volgende:
“Lees Het Laatste Nieuws 12+6 maanden gratis, omgerekend 18 maanden gespreid voor maar 22,90 euro per maand + gratis fles cava!” en
“Ja, ik kies voor gespreide betaling en lees 12+6 maanden gratis de krant + gratis fles cava:
Ik geef Het Laatste Nieuws hierbij de toestemming om 18 maanden en nadien tot herroeping mijn abonnementsbijdrage (naargelang mijn keuze) te innen van mijn bankrekening”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de adverteerder reclame maakt voor een jaarabonnement met daarna 6 maanden gratis. Dit zou per maand 22,9 € kosten. Volgens de klager is dit echter niet te vermenigvuldigen met 12 maanden maar met 18 maanden. Dit terwijl een normaal jaarabonnement (via de post) rond de 270 € kost en men hier de indruk wekt door 12 x 22,9 € te betalen, of 274,8 €, men er zes maanden gratis bij krijgt (+ een fles Cava). Uiteindelijk betaalt men 412,2 €. Volgens de klager gaat het hier om boerenbedrog.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het ging om een aanbod per email aan een aantal bestaande abonnees met als doel hen te laten overstappen van het systeem van jaarlijkse bankoverschrijving naar dat van maandelijkse of driemaandelijkse domiciliëring.
Met betrekking tot de reclame in deze email deelde de adverteerder mee dat, als men de krant elke dag van het jaar in de krantenwinkel koopt, men ca. 405 euro betaalt voor 12 maanden. Dit is omgerekend per maand ca. 34 euro. (Voor 18 maanden betaalt men in de krantenwinkel ca. 608 euro, omgerekend ca. 34 euro per maand.) Vergeleken met het promotietarief van 22,90 euro per maand is dit duidelijk een promotie. Het bekritiseerde aanbod van 22,90 euro x 18 maanden bedraagt 412,20 euro. Dit is dus ongeveer evenveel als de prijs voor de krant in de winkel gekocht gedurende 12 maanden en men krijgt er een fles cava bovenop.
Dat het bedrag van 22,90 euro gedurende 18 (en niet 12) maanden moet worden betaald, wordt duidelijk gemaakt in de email met de betwiste reclame, en met name op de pagina die men te zien krijgt door te klikken op “klik hier”. Er is dus volgens de adverteerder geen sprake van enige misleiding. De mededeling maakt duidelijk dat er maandelijks 22,90 euro betaald wordt, en dat het abonnement 18 maanden duurt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de pagina waarop men terechtkomt na doorklik via de email met als titel “Stap vóór 15 maart over naar gespreide betaling en lees Het Laatste Nieuws 6 maanden gratis met gratis cava erbij” onder meer het volgende vermeldt:
“Lees Het Laatste Nieuws 12+6 maanden gratis, omgerekend 18 maanden gespreid voor maar 22,90 euro per maand + gratis fles cava!” en
“Ik geef Het Laatste Nieuws hierbij de toestemming om 18 maanden en nadien tot herroeping mijn abonnementsbijdrage (naargelang mijn keuze) te innen van mijn bankrekening”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder eveneens nota van genomen dat de winkelprijs van de krant gedurende 18 maanden ca. 608 euro bedraagt, omgerekend per maand ca. 34 euro per maand.

De Jury is van mening dat aldus voldoende duidelijk wordt gemaakt dat binnen het kader van deze aanbieding het promotietarief van 22,90 euro maandelijks dient te worden betaald en dat het abonnement 18 maanden duurt, met als totaalprijs 412,20 euro.

De Jury is van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Het Laatste Nieuws
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/03/2013