DE PERSGROEP – 18/05/2011

Beschrijving van de reclame

De Tv spot kondigt aan dat Goed Gevoel al haar lezers verwent met 3 super de luxe verwenboxen(ontbijtbox / welnessbox/ womenbox) die volledige gratis zijn. De 3 boxen worden voorgesteld, waaronder de ontbijtbox: “of kies je een ontbijt met 2 voor de prijs van 1 en enkele lekkernijen…. “.

Op de voorpagina van Goed Gevoel van mei 2011 wordt de gratis ontbijtbox aangekondigd en afgebeeld : + gratis ontbijtbox.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame voor de ontbijtactie (1+1 gratis) is misleidend. Er wordt noch op de box, noch op het magazine kenbaar gemaakt dat er niet geleverd wordt in de provincie Limburg.

Standpunt van de adverteerder

Bij aankoop van Goed Gevoel (mei-editie) ontvangt elke klant een ontbijtbox (of naar keuze: een wellnessbox of womenbox). Naast een aantal gratis producten zit in deze box een boekje, waarin zich de bestelbon bevindt en alle informatie over de verschillende verdelers, de samenstelling van het ontbijt en de modaliteiten van het aanbod van elke verdeler. Verder staat er duidelijk in uitgelegd dat de lezer een ontbijtleverancier moet selecteren, deze dan moet contacteren en bij levering de bon moet afgeven. Het is onmogelijk om in het kader van een korte tv spot gedetailleerde informatie te geven over de verschillende ontbijtleveranciers en hun aanbod. Daarom staat alle praktische informatie over de actie in het ontbijtboekje. Lezers die hierin eventueel niet zouden terugvinden welke verdeler het ontbijt aanbiedt in hun gemeente kunnen Goed Gevoel contacteren. Voor elke lezer die contact opnam met de adverteerder, werd steeds een passende oplossing gevonden, zodat iedereen die thuis een ontbijt wenst te ontvangen dit ook zal krijgen. De belofte die in de reclame wordt gedaan, nl voor iedereen een gratis ontbijt (in combinatie met een betalend ontbijt zoals duidelijk vermeld in de spot) wordt nagekomen door Goed Gevoel: elke lezer is in de mogelijkheid om een ontbijt aan huis te bestellen. De adverteerder stelde voor dat de klager zijn identiteitsgegevens zou bezorgen, zodat hij hem eenvoudig kan meedelen welke leverancier in zijn gemeente ontbijten kan leveren. De actie loopt nog (tot 31/10/11) en er is dus nog tijd om hiervoor een regeling te treffen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de inhoud van de reclame mbt de ontbijtactie (1+1 gratis). In de Tv spot wordt aangekondigd dat Goed Gevoel al haar lezers verwent met 3 super de luxe verwenboxen die volledige gratis zijn. De 3 boxen worden voorgesteld, waaronder de ontbijtbox: “of kies je een ontbijt met 2 voor de prijs van 1 en enkele lekkernijen…. “.

Zij heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat bij aankoop van de mei-editie van Goed Gevoel elke klant een ontbijtbox (of naar keuze een welnessbox of womenbox) ontvangt, waarin naast een aantal gratis producten, tevens een boekje “gratis ontbijt” zit waarin de praktische informatie wordt vermeld. De adverteerder bevestigde dat de lezers die in het onbijtboekje niet zouden terugvinden welke verdeler het ontbijt aanbiedt in hun gemeente, contact kunnen opnemen met Goed Gevoel. De adverteerder bevestigde tevens dat voor elke lezer die hem tot nu toe contacteerde, steeds een passende oplossing werd gevonden zodat iedereen die thuis een ontbijt wenst te ontvangen dit ook zal krijgen. Hij bevestigde formeel dat de belofte die in de reclamespot wordt gedaan (nl. voor iedereen gratis ontbijt in combinatie met een betalend ontbijt), wordt nagekomen. De adverteerder stelde voor dat de klager in kwestie met hem contact zou opnemen zodat hij hem eenvoudig kan meedelen welke leverancier in zijn gemeente ontbijt kan leveren (actie loopt nog tot 31 oktober 2011).

De Jury merkte op dat in het ontbijtboekje met de praktische informatie de mogelijkheid om contact op te nemen met Goed Gevoel niet wordt vermeld. Op basis van art. 88 WMPC en art. 3 en 5 van de ICC code, verzoekt de Jury aan de adverteerder om deze essentiële informatie te vermelden in de actievoorwaarden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Goed Gevoel verwenbox
Media: Magazine, TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/05/2011