DE PERSGROEP – 17/03/2009

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont een vrouw die met haar boodschappen en het magazine Goed Gevoel binnenkomt in de keuken, waar ze deze neerlegt op het aanrecht . Ze begroet een andere vrouw en geeft haar een doos. Tekst: “gratis verwendoos”, gevolgd door het logo van Goed Gevoel. Ze openen samen de verwendoos, waarna de inhoud van de doos in beeld wordt gebracht. Tekst « Helemaal gratis voor jouw », gevolgd door het logo van Goed Gevoel. De spot eindigt met een packshot van de doos en de producten die ze bevat.
Voice over: « Goed gevoel trakteert met een verwendoos voor iedereen: een luxueuze verzameldoos boordevol leuke geschenken. Geniet volop van al deze verwenproducten. Ontdek het zelf. Deze maand helemaal gratis bij Goed Gevoel ».

Op de website www.goedgevoel.be « Goed Gevoel trakteert ! Gratis verwendoos » met een foto van de doos in kwestie en van de producten die ze bevat. Als men op het beeld klikt, komt men op een pagina met de beschrijving van de verschillende producten. Wat het product « Marley & Me » betreft, meldt de website « een hartverwarmende komedie om van te snotteren ».

Motivering van de klacht(en)

Goed Gevoel geeft de indruk dat de verwendoos die deze maand bij het magazine geleverd word, ondermeer een romantische komedie bevat terwijl het enkel over een pakje papieren zakdoekjes gaat wat nergens vermeld staat. Ook over de inhoud van de andere geleverde artikelen in de verwendoos is men zeer onduidelijk. Bv. bij het bouillonketeltje toont men een grote verpakking terwijl er slechts 1 potje inzit. Dit is een misleidende reclame die veel mensen ertoe aanzet een Goed Gevoel te kopen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat hij besliste om bij Goed gevoel van maart 2009 een gratis verwendoos aan te bieden. Zoals gebruikelijk werd deze actie bekendgemaakt via verschillende kanalen waarbij telkens gebruik werd gemaakt van dezelfde foto. Deze foto was een uiterst secuur werkje om alle producten duidelijk zichtbaar en herkenbaar op één foto af te beelden. Het resultaat van dit werk, na het vakkundig wegwerken van de koordjes, plakband e.d. om de producten op hun plaats te houden tijdens de fotosessie, ziet men op het laatste stilstaande beeld van de TV-spot.

De adverteerder wou aantonen dat alle producten waarheidgetrouw en op hun ware grootte (dit wil zeggen : ten opzichte van elkaar uiteraard) werden afgebeeld. Dit geldt eveneens voor de TV-spot in zijn geheel, waar elk product werd afgebeeld zoals het zich daadwerkelijk in de “verwendoos” bevindt.

De adverteerder deelde mee dat hij er bewust voor gekozen heeft om alle producten op hun ware grootte af te beelden. Aan het formaat van het bedoelde product is duidelijk te zien dat dit bvb. kleiner is dan het daarboven afgebeelde zakje Maltezers. Dat het pakje zakdoekjes mogelijke gelijkenissen vertoont met een DVD is eigen aan het product, en hier kan Goed Gevoel niet verantwoordelijk voor gesteld worden. Op de verpakking staat vermeld: “bouillonketeltje”, en dat is wat er inderdaad ook in de doos zit.

Hij betreurde dat, ondanks alle moeite die het magazine zich getroost heeft om de lezers zo volledig en duidelijk mogelijk te informeren, hij toch nog een klacht ontvangt. Hij meende echter dat Goed Gevoel op geen enkele wijze misleidende reclame heeft gevoerd over haar promotieactie en verzoekt de Jury dan ook de klacht ongegrond te verklaren.

Jurybeslissing

Met betrekking tot elementen opgeworpen in de klacht:
De Jury heeft vastgesteld dat in de spot de gratis verwendoos in beeld gebracht wordt en dat men op de website www.goedgevoel.be de details kan terugvinden m.b.t. de inhoud van deze verwendoos. M.b.t. de afbeelding van het product ‘Marley& Me’ en de beschrijving op de website, merkt de Jury op dat het niet duidelijk is voor de consument dat het om papieren zakdoekjes gaat en niet om een DVD.

Op basis van wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de reclame misleidend is in de zin van artikels 94/6 en 94/7 WHPC en van artikels 3 en 5 van de ICC code.

De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om de beschrijving op de website (punt 6) aan te passen zodat het duidelijk wordt dat het over een pakje zakdoekjes gaat en bij gebreke daaraan, deze reclame niet meer te verspreiden.

Met betrekking tot een element opgeworpen door de Jury (art. 9 Juryreglement):
De Jury leidt uit de TV spot af dat de verwendoos alleen beschikbaar is voor de consumenten die het exemplaar van Goed Gevoel aankopen. Indien de verkrijging van een bijkomend aanbod afhankelijk is van de aankoop van een hoofdaanbod (in casu Goed Gevoel), valt men onder de toepassing van de afdeling ‘gezamenlijk aanbod’ van de WHPC. Artikel 54 WHPC bepaalt dat er sprake is van een gezamenlijk aanbod’ “wanneer de al dan niet kosteloze verkrijging van producten, diensten, alle andere voordelen, of titels waarmee men die kan verwerven, gebonden is aan de verkrijging van andere zelfs gelijke producten of diensten”. Alvorens standpunt in te nemen heeft de Jury de adverteerder verzocht om gelet op het voorgaande zijn verweer te laten geworden en desgevallend te preciseren onder welke uitzondering op het principiële verbod van gezamenlijk aanbod zijn actie kan worden ondergebracht.

De Jury heeft er goed nota van genomen dat de reclame intussen verwijderd is.

De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op de bepalingen van de WHPC inzake gezamenlijk aanbod en heeft hem voor de toekomst verzocht om deze in acht te nemen voor zover deze nog van toepassing zijn in ons Belgisch rechtssysteem.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Goed gevoel
Media: TV, Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/03/2009