DE PERSGROEP – 13/03/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat een man aan het woord:
“Het Laatste Nieuws? Da’s een deel van de familie. Papa verdiept zich elke ochtend in de actualiteit om over echt alles te kunnen meepraten, mama wil dan weer alles weten over het nieuws in de regio en op zaterdag houdt niks haar weg van de Nina. Maar geef mij maar de sport en die nieuwe laptop of smartphone die je nu voor maar 1 euro bij Het Laatste Nieuws krijgt. Zo ben ik ook altijd mee hé.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster geeft de spot als boodschap dat mannen over alles willen kunnen meespreken, vrouwen enkel lokale informatie willen en jongeren enkel geïnteresseerd zijn in gratis producten. Zij vindt dat vrouwen én jongeren hier gestigmatiseerd worden en vraagt zich af op welke onderzoeksgegevens de adverteerder zich baseerde.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de inhoud en “tone of voice” van de spot fundamenteel anders en meer genuanceerd is dan de klaagster beweert in haar klacht.
Het oogmerk van deze radiospot was het volgende: hij wenste duidelijk te maken dat Het Laatste Nieuws de meest geschikte krant is om het hele gezin met één krant door het diverse en soms complexe nieuwsaanbod te loodsen. Als “call to action” bevatte de spot ook zoals gebruikelijk een concreet aanbod voor een krantenabonnement met een laptop of smartphone er bovenop.
Wat het aspect “gratis” betreft beweert de spot niet dat “enkel” jongeren interesse hebben voor gratis producten. Natuurlijk vinden alle consumenten het aantrekkelijk wanneer iets gratis is. Maar binnen de schoot van een gezin waarin de spot zich situeert is het aannemelijk dat de inwonende zoon het minst kapitaalkrachtig is en dus het gevoeligst is voor iets gratis. Vandaar dat de radiospot een jongeman laat zeggen dat hij enthousiast is over het bij blijven met het nieuws via smartphone of pc.
Verder kan men het betreuren dat de sportbladzijden eerder populair zijn bij mannen, en regio of een vrouwenmagazine eerder door vrouwen worden gelezen, dat is ieders goed recht. De spot zegt of insinueert echter niet dat vrouwen enkel in regio geïnteresseerd zijn, en jongeren enkel in gratis producten. De boodschap is niet zo zwart/wit als de klaagster schetst in de klacht. Volgens de adverteerder gaat het niet om een bevestiging van stereotypes of bestaande vooroordelen, wel om een realistisch beeld van wie welke leesvoorkeuren heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vastgesteld dat de spot ter aankondiging van een abonnementsactie met een laptop of een smartphone een zoon aan het woord laat die de leesvoorkeuren van zijn vader, zijn moeder en hemzelf beschrijft en zijn interesse voor het gepromote commerciële aanbod uit.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat hij met deze spot beoogde om duidelijk te maken dat het gepromote dagblad de meest geschikte krant is om het hele gezin met één krant door het diverse en soms complexe nieuwsaanbod te loodsen.

De Jury is van mening dat de spot in kwestie de aldus beschreven uiteenlopende lees- en andere voorkeuren geenszins als een algemeen geldende vaststelling of als een of ander na te streven ideaalbeeld naar voor schuift.

Zij is daarentegen met name van mening dat de spot een realistische beschrijving weergeeft, zonder daarmee echter meteen ook te beweren of te insinueren dat de vrouwen in het algemeen alleen in regionaal nieuws geïnteresseerd zouden zijn of dat de jongeren in het algemeen alleen interesse zouden hebben voor het gepromote commerciële aanbod.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet van aard is om bij te dragen tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie of om een bepaalde groep van personen te denigreren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Het Laatste Nieuws
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/03/2018