DE PERSGROEP – 13/01/2016

Beschrijving van de reclame

De actiepagina vermeldt onder meer: “Het Laatste Nieuws + superkorting” en “SUPERKORTING: 8 + 4 MAANDEN GRATIS”.
Bij doorklik op “Meer informatie” bij de optie “Compleet” wordt onder meer het volgende vermeld:
“8 + 4 maanden gratis Het Laatste Nieuws compleet
Lees elke dag op papier en digitaal waar en wanneer je wil”;
daaronder (doorstreept): “€24,95/mnd”, met daaronder: “€ 17,95 /mnd”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de adverteerder doet uitschijnen dat men 8 maanden betaalt voor het eerste jaar en dat aan €17,95 per maand. Eens de klager het abonnement aangegaan is, wordt echter plots gezegd dat de 4 maanden gratis verrekend zitten in de maandelijkse prijs en hij dus toch een volledig jaar zal moeten betalen en geen gratis maanden krijgt.
Hij wijst erop dat er een oude maandprijs bij staat: €24,95/maand; als men rekent 8 x €24,95/maand / 12 maanden komt men op 16,6 euro per maand. Volgens de klager kan men hieruit concluderen dat de verminderde maandprijs niet de gratis maanden voorstelt, want dat het dan 16,6 euro per maand zou zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de prijs van de aanbieding wordt berekend op basis van de reguliere prijs voor de krant gedurende één maand.
Volgens hem maakt het hierbij geen verschil op het vlak van het voordeel dat de abonnee verkrijgt of de betalingen nu gebeuren in 12 maandelijkse schijven, dan wel of hetzelfde totaalbedrag slechts gespreid wordt over 8 maanden.
Hij geeft echter toe dat er een vergissing is gebeurd bij de berekening van de prijsvergelijking in dit geval.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame in kwestie en van de klacht die ertegen werd geformuleerd.

Zij heeft er met name nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op de reclame voor de aanbieding 8 + 4 maanden gratis Het Laatste Nieuws compleet op de website van de adverteerder, waarbij een voordeelprijs van € 17,95 /mnd wordt aangekondigd ten opzichte van een doorstreepte prijs van € 24,95 /mnd.

Wat het eerste onderdeel van de klacht betreft, is de Jury van mening dat uit de reclame voldoende duidelijk blijkt dat de voordeelprijs een bedrag betreft dat gedurende 12 maanden dient te worden betaald.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Wat het tweede onderdeel van de klacht betreft, heeft de Jury echter met de klager vastgesteld dat de vermelde doorstreepte prijs van € 24,95 /mnd niet als basis kan hebben gediend voor de voordeelprijs waarvoor reclame wordt gemaakt. Een in de maandelijkse abonnementsprijs verrekende korting ter waarde van 4 maanden Het Laatste Nieuws compleet zou immers tot een lagere maandelijkse voordeelprijs dan de geadverteerde voordeelprijs van € 17,95 /mnd hebben geleid.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame op dit punt van aard is om de consument te kunnen misleiden wat betreft het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, wat strijdig is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame op dit punt te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de reclame op dit punt reeds werd aangepast door de adverteerder, die toegaf een fout te hebben gemaakt.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Het Laatste Nieuws
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  13/01/2016