DE PERSGROEP – 13/03/2018

Beschrijving van de reclame

De TV-spot brengt ex-wielrenner Tom Boonen in beeld die tegen de camera praat in een horecagelegenheid waar een fiets voor het raam hangt.
Tekst op het scherm: “Tom Boonen - Kopman van ons redactiepeloton - Het Laatste Nieuws”
Tom Boonen: “Ik vind het enorm leuk dat fietsen een van de populairste sporten in België geworden is. Ik fiets nog regelmatig ja. Ik fiets natuurlijk niet meer zoveel als vroeger want dan had ik voor niks moeten stoppen. Dan had ik beter nog een beetje door gedaan. Ik vind het zelfs soms plezant als ge alleen aan het rijden zijt en ge komt een toffe mens tegen onderweg dat ge een babbeltje kunt doen. Ik heb een elektrische fiets. Ik heb een elektrische fiets gekregen van Philippe Gilbert om mijn pensioen te vieren. En hij heeft een fietsenwinkel hé, dus hij moet ze maar uit het schap pakken hé.”
Voice-over: “Samen met kopman Tom Boonen brengen we de feiten en emoties van het wielrennen. Kies voor Het Laatste Nieuws en krijg een e-bike voor maar € 379. Ga naar hln.be/fiets. Het Laatste Nieuws. In het hoofd. In het hart.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat deze reclame nogal raar overkomt voor iemand die zelfstandig is en vraagt zich af wat dat dan moet zijn voor een werknemer. Blijkbaar vindt de adverteerder dat als men zelfstandige is, men alles zomaar te nemen heeft, gemakkelijk en blijkbaar gratis. Hij denkt dat Philippe Gilbert op het einde van de rit de fiets en de btw ook wel heeft moeten betalen.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de TV-spot ter aankondiging van een abonnementsactie met een elektrische fiets Tom Boonen, ex-wielrenner en medewerker aan de sportverslaggeving van de krant Het Laatste Nieuws, in beeld brengt terwijl hij onder meer lachend vertelt dat hij bij de stopzetting van zijn wielercarrière een elektrische fiets heeft gekregen van zijn ex-collega Philippe Gilbert die eigenaar is van een fietsenzaak.

De Jury is van mening dat uit de inhoud van de spot duidelijk blijkt dat de in de reclameboodschap gebruikte uitspraken van Tom Boonen slechts beogen om op een humoristische wijze weer te geven hoe de ex-wielrenner in het bezit van een elektrische fiets is gekomen en niet op een of andere wijze een letterlijk te nemen algemeen statement van de adverteerder over de beroepsgroep van zelfstandige ondernemers vormen.

Zij is tevens van mening dat deze spot zich niet negatief uitlaat ten aanzien van zelfstandige ondernemers en geen verkeerd beeld schept wat betreft hun financiële mogelijkheden of de verplichtingen waaraan zij onderworpen zijn.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden begrepen in de betekenis die de klager daaraan geeft.

Gelet op het voorgaande is zij met name van oordeel dat de spot niet van aard is om zelfstandige ondernemers in diskrediet te brengen en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Het Laatste Nieuws
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/03/2018