DE PERSGROEP – 11/02/2015

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat de volgende tekst:

“Geef nu gratis De Morgen aan 3 vrienden”;
“Alles kan een mens gelukkig maken, aldus René Froger.
Een eigen huis, een plek onder de zon…
En een abonnement op De Morgen.”;
“Als abonnee van De Morgen kan u nu zelf 3 mensen gelukkig maken met een gratis proefabonnement op De Morgen.”;
“Surf vóór 1 maart naar www.demorgen.be/vrienden en maak 3 vrienden gelukkig met De Morgen.”;
“Nomineer nu 3 vrienden via DM+ op demorgen.be/vrienden”.

Hierbij worden afbeeldingen van een papieren weekendkrant en haar bijlagen getoond, met daarbij afbeeldingen van een tablet en een smartphone.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat hij voor drie bevriende families een proefabonnement heeft aangevraagd. De adverteerder weigert een papieren abonnement op te sturen, hoewel hij bereid is een elektronisch abonnement te sturen.
In de reclame wordt echter niet gesproken van een elektronisch abonnement, en het lijkt de klager gebruikelijk dat het zou gaan om een papieren abonnement. Volgens de klager gaat het dan ook om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde in het algemeen mee dat De Morgen al meer dan 10 jaar zowel op papier als digitaal aanwezig is. Het is een nieuwsmerk, met een uitgebreide website en mobiele apps en met digitale versies van de krant zowel in de apps als op de website. Daarnaast is er DM+, zijn online vipomgeving voor abonnees.
In de eerstelijnscommunicatie in het kader van abonnementenwerving wordt ook consequent gesproken over “een abonnement op De Morgen”. Op de abonnementenpagina op de website wordt in de inleiding gesproken over “Neem nu een abonnement op De Morgen … Kies de formule op het ritme van uw leven.” Vervolgens worden de verschillende formules in detail uitgelegd: Digitaal, Weekend+Digitaal, Compleet, …
Dat de consument er automatisch vanuit gaat dat een abonnement een papieren abonnement impliceert strookt niet met de realiteit van de digitale evolutie van nieuwsmedia en het toenemend gebruik van smartphones, tablets, enzovoort.

Wat specifiek de reclame voor deze “Vriendenactie” betreft, deelde de adverteerder vervolgens mee dat de actie gestart is op 17 december 2014 met verschillende advertenties in De Morgen (papier+digitaal) en een e-mail naar elke abonnee. In deze “1ste wave” werd wel uitgebreid gespecifieerd over welk soort abonnement het gaat. In de “2de wave” (met folder insert op 23 en 31 januari 2015 en advertentie op 16 januari 2015) wordt gesproken over een proefabonnement op De Morgen en wordt er visueel een papieren weekendkrant getoond en een digitale versie van de krant. Dit stemt overeen met het concrete aanbod: digitaal in de week, op papier in het weekend. Gezien de evolutie van het gebruik van digitale nieuwsmedia kan dit voor de gemiddelde consument niet worden gezien als misleidende of foutieve informatie. Bovendien wordt er nergens gespecifieerd dat het proefabonnement om een papieren en/of een elektronische versie zou gaan.

In de tweedelijnscommunicatie (wanneer de abonnee inlogt om 3 vrienden op te geven voor het cadeau) wordt wel gespecifieerd welk proefabonnement de abonnee gratis kan aanbieden aan zijn familie of vrienden. Met name wordt onder meer vermeld:
“Zij krijgen dan drie weken lang een Weekend+Digitaal abonnement.
- Elke dag de digitale De Morgen
- Elke zaterdag de papieren weekendkrant
- Altijd en overal volledige toegang tot DM+, onze online vipomgeving voor abonnees”.
Deze informatie wordt herhaald in de volgende stappen die doorlopen dienen te worden.

Volgens de adverteerder wordt derhalve ondubbelzinnig alle essentiële informatie gegeven over het gratis proefabonnement op De Morgen. Zowel voor de abonnee, die de e-mailadressen opgeeft, als voor de 3 vrienden van de abonnee, die een e-mail ontvangen en vervolgens uitgenodigd worden om zich te registreren. Zij krijgen duidelijk alle voornaamste kenmerken van de abonnementsformule te zien.

Hij besluit dat er geenszins sprake kan zijn van misleidende informatie over de abonnementsformule bij deze actie.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame die onder meer het volgende vermeldt:
“Als abonnee van De Morgen kan u nu zelf 3 mensen gelukkig maken met een gratis proefabonnement op De Morgen.” en “Surf vóór 1 maart naar www.demorgen.be/vrienden en maak 3 vrienden gelukkig met De Morgen.”.
Hierbij worden afbeeldingen van een papieren weekendkrant en haar bijlagen getoond, met daarbij afbeeldingen van een tablet en een smartphone.

Zij is van mening dat het woord “abonnement” heden ten dage zowel kan verwijzen naar een papieren abonnement als naar een digitaal abonnement.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat op de internetpagina waarnaar de reclame verwijst onder meer het volgende wordt vermeld:
“Zij krijgen dan drie weken lang een Weekend+Digitaal abonnement.
- Elke dag de digitale De Morgen
- Elke zaterdag de papieren weekendkrant
- Altijd en overal volledige toegang tot DM+, onze online vipomgeving voor abonnees”.

De Jury is van mening dat aldus voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk werd gemaakt op welk type abonnement de gratis proefabonnementen betrekking hadden.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft het abonnementstype dat het voorwerp uitmaakt van deze actie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: De Morgen
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/02/2015