DE PERSGROEP – 08/11/2017

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een foto van een vrouw met een smartphone en daarnaast een smartphone en een tablet, met daarbij onder meer de tekst: “Word abonnee en kies nu uw toestel – Abonnement vanaf €11,99 per maand”.
Onderaan het logo van de adverteerder en de tekst:
“Neem nu een abonnement op Dag Allemaal en maak uw keuze tussen een Huawei smartphone of een Huawei tablet. Zo heeft u alle Dag Allemaal-nieuwtjes bij de hand! Reserveer nu via dagallemaal.be/huawei of bel naar 02/454 25 93”.

Motivering van de klacht(en)

De klager wenste beroep te doen op de aangekondigde actie om een toestel te ontvangen bij de verlenging van zijn bestaande abonnement. Hij stelde echter vast dat zijn reguliere abonnementsprijs per jaar (129 €) lager was dan de prijs voor het abonnement met toestel (11,99 € x 12 = 143,88 € of 14,88 € meer) en contacteerde de klantendienst om te vernemen wat hij diende te doen om het gewenste toestel te ontvangen. Volgens de klager kreeg hij eerst te horen dat hij zijn bestaande reguliere abonnementsprijs kon betalen en een supplement bij levering van het toestel, maar werd hem later, toen bleek dat hij geen toestel ontving, meegedeeld dat de actie een abonnement met premium voor nieuwe klanten betrof en dat hij geen toestel kon ontvangen bij zijn reguliere abonnement. Volgens hem gaat het om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat wie een abonnement wenst te nemen op Dag Allemaal hiervoor grosso modo twee mogelijkheden heeft:

  • Een abonnement nemen op basis van een van de vaste abonnementsformules voor één, twee of drie jaar, en waarbij de maandelijkse abonnementsprijs het hoogst is bij een abonnement van één jaar, en het laagst bij een van drie jaar.
  • Een abonnement nemen op basis van een promotie die slechts gedurende een bepaalde periode geldt. Dit type promotionele aanbieding wordt regelmatig gedaan onder een of andere vorm, waarbij het type premium van tijd tot tijd wordt aangepast. Wanneer het gaat om een aanbieding met een premium met een relatief hoge waarde is het principe echter steeds hetzelfde: het abonnement wordt aangegaan voor een minimumtermijn van twee of drie jaar, en de abonnee ontvangt een premium in het begin van de abonnementsperiode. Indien het gaat om een premium met een hoge waarde is in de maandelijks te betalen (licht hogere) abonnementsvergoeding ook een deel van de prijs voor de premium inbegrepen.

Hij geeft zijn bestaande reguliere abonnees de mogelijkheid om hun abonnement telefonisch, dus zonder veel formaliteiten, te beëindigen, zodat ze probleemloos kunnen overschakelen naar een promotie-abonnement, ook al loopt hun abonnement op dat moment nog. Wat echter niet mogelijk is, is om aan “shopping” te doen, en dus de voordelen van verschillende types abonnement te combineren, met name een contract voor één jaar én een verlaagde abonnementsprijs voor een abonnement van 3 jaar én een premium ontvangen.

De advertentie draagt als titel “Word abonnee en kies nu uw toestel”, en dit wordt onderaan nog eens herhaald (“Neem nu een abonnement op Dag Allemaal (…)”). Zij richt zich tot nieuwe abonnees. Ook bestaande abonnees die hun lopend abonnement tijdig beëindigen kunnen er gebruik van maken.

Het is volgens de adverteerder echter duidelijk dat dit geen advertentie is die betrekking heeft op de verlenging van bestaande abonnementen, of waarvan bepaalde onderdelen kunnen gecombineerd worden met kenmerken van andere abonnementsaanbiedingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie waarop het dossier betrekking heeft en van de klacht in dit verband.

Zij heeft met name vastgesteld dat de advertentie voor een abonnement met toestel onder meer bovenaan vermeldt “Word abonnee en kies nu uw toestel – Abonnement vanaf €11,99 per maand” en onderaan “Neem nu een abonnement op Dag Allemaal en maak uw keuze tussen een Huawei smartphone of een Huawei tablet.”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op het feit dat de klager meent dat hij ook moest kunnen ingaan op dit aanbod bij de verlenging van zijn bestaande abonnement.

De Jury houdt er in dit verband vooreerst aan om te beklemtonen dat zij zich slechts kan uitspreken over de advertentie die deel uitmaakt van het dossier, en niet over de inhoud van telefoongesprekken met de klantendienst van de adverteerder.

Wat de advertentie in kwestie betreft, is de Jury vervolgens van mening dat deze duidelijk aangeeft dat de gepromote actie zich richt tot nieuwe abonnees (“Word abonnee en kies nu uw toestel…”, “Neem nu een abonnement op Dag Allemaal…”) en geen betrekking heeft op de verlenging van bestaande abonnementen.

Zij is tevens van mening dat de advertentie duidelijk aangeeft dat het gaat om een specifieke actie inzake een abonnement met toestel en niet de indruk wekt dat bepaalde onderdelen van deze specifieke actie kunnen worden gecombineerd met kenmerken van een reguliere abonnementsformule.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie niet van aard is om de gemiddelde consument op deze punten te misleiden en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Dag Allemaal
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/11/2017