DE PERSGROEP – 05/11/2014

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont onder meer een messenblok met daarin en ernaast een aantal messen en een schaar.
Daarbij onder meer de volgende tekst:
“€ 14,95 per mes + gratis messenblok”;
“Dit noemen we nu een scherp aanbod.”;
“Verzamel deze luxueuze messenset vanaf vandaag. Rust je keuken uit met een messenset van Henckels International, een merk van Zwilling. Het messenblok krijg je alvast gratis. De rest krijg je elke week voor maar € 14,95 extra per mes, vanaf vandaag bij Het Laatste Nieuws.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de broodmessen bij een bepaald grootwarenhuis verkrijgbaar zijn aan 12,99 euro. Men denkt hier goedkoper uit te komen omdat het een actie is, maar men komt volgens hem bedrogen uit.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij alle begrip voor de houding van de klager heeft, maar dat hij toch denkt dat het hier om een misperceptie gaat.

Vooreerst vergelijkt de klager de prijs van de actie met die van een grootwarenhuis. Indien men het aanbod van het grootwarenhuis bekijkt, ziet men toch dat het om een wezenlijk andere actie gaat. Bij Het Laatste Nieuws krijgt men immers bij het eerste deel een gratis messenblok, wat in de aanbieding van het grootwarenhuis niet zo is.

De adverteerder deelde ook mee dat hij in zijn communicatie er geen gewag van heeft gemaakt dat het een uiterste discountprijs zou zijn. De slogan van de actie “Dit noemen we nu een scherp aanbod”, is enkel en alleen een woordspeling op het feit dat de messen van Henckels enorm scherp zijn. In geen enkele communicatie heeft hij geplaatst dat het om een discount, koopje of stuntpromotie zou gaan.

Daarnaast is deze actie tot stand gekomen met de fabrikant, inclusief het prijspunt. De fabrikant is echter vrij om een deel van de producten (bijv. zonder het messenblok) via een ander kanaal aan consumenten aan te bieden en daar een ander, zij het hoger dan wel lager, prijspunt aan te koppelen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie in kwestie die onder meer vermeldt: “€ 14,95 per mes + gratis messenblok”; “Dit noemen we nu een scherp aanbod.”.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat bepaalde messen binnen het kader van een promotie-actie bij een grootwarenhuis aan een lagere prijs konden worden verkregen.

De Jury is evenwel van mening dat deze reclame niet de indruk wekt dat de vermelde prijs per mes de laagste prijs is waaraan deze messen kunnen worden verkregen of dat de individuele messen niet elders aan een goedkopere promotieprijs kunnen worden verkregen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Het Laatste Nieuws
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/11/2014