DE PERSGROEP – 05/08/2009

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat een vrouwenstem horen: “Dag Allemaal presenteert: Het beste van Michael Jackson op 3 CD’s. Verzamel zijn allergrootste hits. Vanaf nu dinsdag het best verkochte album ooit “Thriller”. Niet te missen. Exclusief voor slechts €7,90. Vanaf nu dinsdag bij Dag Allemaal.”
Op de achtergrond horen we enkele hits van Michael Jackson.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft vastgesteld dat noch in zijn buurt (e.g. Nijvelsesteenweg te Halle), noch elders te lande (e.g. Kortrijk-Dutsel, Gravenstraat) waar hij het gevraagd heeft dd. 15 juli, dd. 16 juli, dd. 17 juli en dd. 18 juli de CD te bekomen is.

De klager heeft laten gelden dat er honderdduizenden cliënten naar de winkels overal te lande lopen en dat er 100.000n DAG ALLEMAALS verkocht worden, maar dat er geen 100.000n CD’s zijn en dat dit een oneerlijke handelspraktijk is.

De klager voegt daaraan toe dat de reclame met kwaadwillige opzet wordt verdergezet en dat dit leidt tot schade.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij besliste om gedurende drie opeenvolgende weken, drie cd’s van Michael Jackson te koop aan te bieden tegen de prijs van 7,90 € per exemplaar (vanaf 14/06 : Thriller – vanaf 20/07 : Bad – vanaf 28/07 : Off the wall). De adverteerder stelde dat hij, zoals bij elke actie, een beroep heeft gedaan op zijn ervaring met vorige acties om het totaal aantal exemplaren en de verdeling over de krantenwinkels te bepalen. Hij deelde de cijfers terzake mee aan de Jury, alsook het aantal bijbestellingen dat hij uitgevoerd heeft. Hij informeerde tevens over de naleveringen die elke krantenwinkel onbeperkt kon verrichten en deelde ondermeer het bericht mee dat verstuurd werd aan de persverkopers terzake. Tenslotte vestigde hij er de aandacht op dat in Dag Allemaal tevens naleveringsbonnen werden gepubliceerd, waarvan hij kopie overmaakte.

Jurybeslissing

De Jury noteerde ingevolge het schrijven van de adverteerder dat het om een actie van Dag Allemaal gaat die van start ging op 14 juli 2009 waarbij gedurende 3 opeenvolgende weken drie CD’s van Michael Jackson konden aangekocht worden tegen de prijs van 7,90 euro per exemplaar.

De Jury heeft obv de toelichting van de adverteerder genoteerd dat hij de voorraad begroot heeft op basis van gelijkaardige acties in het verleden. De krantenwinkels konden bij uitputting van hun voorraad bijbestellingen verrichten. Er werden ook in Dag Allemaal naleveringsbonnen gepubliceerd en er werd op 15 juli 2009 naar de krantenwinkels een bericht verspreid waarin meegedeeld werd dat er onbeperkt nabestellingen konden gedaan worden.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet misleidend is en geen inbreuk pleegt op art. 94/2,9° en 94/8,5° WHPC.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Dag Allemaal
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/08/2009