DE PERSGROEP – 04/08/2016

Beschrijving van de reclame

De post op Facebook vermeldt het volgende:

“Nieuw – Aanbod bij De Morgen. Geniet van een iPhone SE bij uw abonnement op de Morgen. Keuze tussen 16GB of 64GB”.
Daaronder een afbeelding van de iPhone, de tekst “DeMorgen. + iPhone SE” en een knop “Ontdek nu” waarop men kan klikken.
Daaronder de tekst “Krijg een iPhone SE bij Uw Abonnement op De... www.demorgen.be/iphone-se” en een knop “Learn More” waarop men kan klikken.

Motivering van de klacht(en)

De klager kwam de Facebookpost tegen en is van mening dat het hier om misleidende reclame gaat.
Er staat immers "Krijg een iPhone bij uw abonnement op De Morgen" en meestal als men iets krijgt, is dit gratis.
Mensen denken dat ze een iPhone krijgen bij het nemen van een abonnement, maar niets is minder waar als men op de link klikt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de advertentie vermeldt “Geniet van een iPhone SE bij uw abonnement” en “Krijg een iPhone SE bij uw abonnement”. Het betreft hier een zogenaamd pakket-abonnement waarbij het pakket voordeliger is dan wanneer men De Morgen en de iPhone los van elkaar in de (kranten)winkel koopt.

De klager suggereert dat “krijgen” gratis impliceert. De adverteerder is echter van mening dat het krijgen, verkrijgen of verwerven van iets niet automatisch als “gratis” kan beschouwd worden.

Mocht hij de iPhone gratis aanbieden bij een abonnement, dan zou hij dit ook als dusdanig communiceren (“Krijg nu gratis iPhone bij abonnement”). De advertentie vermeldt echter ook niet het pakketvoordeel “Krijg nu een iPhone met €170 korting bij uw abonnement”. Er wordt doorverwezen naar de klik-knop “meer informatie”.

Als men op “meer informatie” klikt komt men onmiddellijk op een afbeelding met de verschillende pakketformules. Daarin staat de maandprijs per formule vermeld, de eenmalige meerprijs bij opstart van het abonnement, alsook het voordeel.

Bij “Uw voordeel” staat: “Uw voordeel is berekend op basis van de winkelprijs voor de iPhone SE 16GB (€489) of 64GB (€589) en de losse verkoopprijs van de papieren krant en/of de digitale weekprijs in de iTunes store”. Bij het “voordeelbedrag” van bijvoorbeeld de Compleet formule (€617) staat “voordeel krant: €447 – voordeel iPhone: €170”.

Onderaan de pagina staat bij “Veelgestelde vragen” nog meer uitleg over het aanbod zelf.

Bijgevolg is de adverteerder van oordeel dat de reclame in het kader van deze wervingsactie niet van aard is om de consument te misleiden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame in kwestie en van de klacht die ertegen werd geformuleerd.

Zij heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op de reclame op Facebook met een afbeelding van de iPhone, die onder meer het volgende vermeldt: “Krijg een iPhone SE bij Uw Abonnement op De... www.demorgen.be/iphone-se”.

De Jury volgt de klager in die zin dat zij van mening is dat het werkwoord “krijgen” in de Nederlandse taal duidelijk naar de mogelijkheid verwijst om iets gratis te krijgen.

De Jury heeft echter op de website van de adverteerder vastgesteld dat de aanbieding inhoudt dat men, bij een eenmalige betaling van €79 of van  €179 naargelang het model, ook nog een maandelijkse kost twee jaar lang moet betalen voor de iPhone. Het komt er dus op neer dat het voordeel voor de iPhone €170 bedraagt, zoals het op de website vermeld wordt.

Rekening houdend met wat voorafgaat is de Jury van mening dat de reclame op Facebook de gemiddelde consument aldus kan misleiden. Met name is de Jury van mening dat de gemiddelde consument door het gebruik van het woord “krijg” bedrogen kan worden ten aanzien van het bestaan van een specifiek voordeel.

De Jury is bovendien van mening dat de bij doorklik op de website van de adverteerder weergegeven informatie in casu geen afbreuk doet aan het misleidend karakter van de reclame zelf.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame misleidend is in de zin van artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame op dit punt te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de reclame aangepast.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: De Morgen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/08/2016