DE PERSGROEP – 03/05/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot vermeldt onder meer het volgende:  
“Humo trakteert, 1 maand gratis Play”;  
“1 maand gratis Play, een cadeau van €11,95”.  

De banner op de homepage van de website bevat een afbeelding van 2 protagonisten van de fantasyreeks ‘Game of Thrones’, met daarbij de teksten “1 maand gratis Play”, “Bekijk het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ én de zeven vorige seizoenen.”, “Een cadeau van €11,95” en het logo van Humo.  

De actiepagina op de website bevat onder de titel “Deze week bij Humo - 1 maand gratis Play, een cadeau van €11,95” een analoge banner en de volgende tekst:  
“Humo geeft al zijn lezers een maand gratis Play cadeau. Daarmee kunt u het gloednieuwe achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ én de zeven vorige seizoenen van de bejubelde fantasyreeks bekijken. Maar u krijgt ook toegang tot een hele lading andere stra e series, zoals het derde seizoen van ‘True Detective’, de Spaanse dramareeks ‘The Pier’ (van de makers van ‘La Casa de papel’), de Vlaams-Nederlandse krimi ‘Grenslanders’ of ‘Geub’, de kersverse comedy van Jeroom en Philippe Geubels.  
Bekijk het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ én de zeven vorige seizoenen.  
'Game of Thrones' lost een eerste trailer van het achtste en laatste seizoen, 
bekijk 'm hier >  
U vindt uw persoonlijke actiecode in Humo van 9 april. 
Wat moet u doen? 
Activeer uw code online vóór 19 april 2019 
Surf naar telenet.be/mijntelenet 
Meld u aan met uw login en wachtwoord van Telenet. Die vindt u in uw Telenet Paspoort of maakt(e) u zelf aan a.d.h.v. uw klantnummer. 
Ga naar de rubriek ‘ tv’ en kies ‘Activeer je Play (Sports) giftcard of code’. 
Selecteer de linkse giftcard. 
Geef uw persoonlijke code in en klik op ‘Valideer’. 
Of bel gratis naar 0800/66 339 
Houd deze bon en uw klantnummer bij de hand. 
Hebt u al Play? Maak dan één van uw vrienden blij met deze 30 dagen gratis Play. 
Om van dit cadeau te kunnen genieten, hebt u Telenet TV nodig (niet inbegrepen in het aanbod). U moet uw unieke code activeren ten laatste op 18 april 2019. De 30 dagen gratis Play beginnen te lopen zodra u Play met uw unieke code activeert. Na afloop wordt Play automatisch stopgezet, tenzij u Telenet op voorhand laat weten dat u Play (betalend voor € 11,95/maand) wenst voort te zetten. Hebt u al Play? Maak dan uw vrienden of familie blij met deze 30 dagen gratis Play. Dit cadeau is niet cumuleerbaar met bestaande PRIME-, Plus- en extra themakanalenpakketten van Telenet. Dit cadeau kan niet omgeruild worden in andere voordelen of cash. Activatie van deze waardebon kan tot 24 uur duren. Bij vragen, surf naar www.telenet.be.”.  

Motivering van de klacht(en)

Toen de klager het tijdschrift wou kopen, zag hij dat klanten die al Play of andere pakketten hebben niet in aanmerking komen. Hij deelde mee dat dit in de radioboodschap niet vermeld is en dat het op de website ook staat op de homepagina zonder voorwaarden. Het is pas als men erop klikt dat de informatie komt; alleen staat er niet “Lees meer” of “Voorwaarden” of iets dergelijk.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder merkte op dat een advertentie voor een aantrekkelijk voordeel zich logischerwijze richt tot een nieuw publiek. De consument kan niet verwachten dat hij hierdoor het recht zou krijgen om bestaande verbintenissen in het kader van een lopend (Play-) abonnement niet na te moeten komen. Dergelijke lezing van de advertentie strookt volgens hem niet met de lezing door een gemiddelde consument. Ter vergelijking: wanneer hij een gratis proefabonnement voor een maand aanbiedt op een van zijn kranten, dan geldt dit ook enkel voor nieuwe klanten. Het zou van een kromme logica getuigen dat ook bestaande abonnees op dergelijk aanbod kunnen ingaan, en dus beslissen om gedurende een maand hun abonnementsgeld niet te betalen. Eenzelfde redenering moet volgens hem gevolgd worden voor reclame voor een voordeel dat bestaat uit een gratis abonnement op Play.  

De adverteerder deelde vervolgens mee dat dit Humo/Play-aanbod op verschillende manieren werd bekendgemaakt.  
Ten eerste was er de aankondiging op de Humo-website. De tekst die daar te lezen was legt stap voor stap uit hoe op het aanbod kan ingegaan worden, en aan welke voorwaarden men moet beantwoorden. Het is een vrij gedetailleerde uitleg, omdat het inloggen op de website van Telenet en het valideren van de code onvermijdelijk wat technische uitleg behoeft. Onderaan deze uitleg, maar nog steeds op dezelfde pagina, en zonder dat de surfer moet doorklikken, staat het volgende te lezen: “Hebt u al Play? Maak dan een van uw vrienden blij met één maand gratis Play”. Deze melding is volgens de adverteerder ondubbelzinnig en duidelijk. Hij ziet niet in wat hij méér gedaan zou kunnen hebben om het onderscheid tussen al dan niet Play-klanten  te omschrijven.  
Ten tweede werd het aanbod in de krantenwinkel zelf gedaan, via een wikkel rond het tijdschrift. De achterzijde hiervan bevat dezelfde uitleg als deze op de website.  
Wat tot slot de radiospot betreft, voerde de adverteerder aan dat het tijdens de beperkte duurtijd van een radiospot niet mogelijk is om een even uitgebreide beschrijving te geven van het aanbod als online of op de wikkel.  

De adverteerder ziet dan ook niet in welke eventuele fouten er door hem gemaakt zouden zijn in het kader van de reclame voor de promotie van Humo.  

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de radiospot in verband met de actie onder meer vermeld wordt: “1 maand gratis Play, een cadeau van €11,95” en dat dezelfde vermelding aanwezig is op de banner op de homepage van het gepromote magazine.  

Zij heeft tevens vastgesteld dat de tekst op de actiepagina die verschijnt bij het doorklikken op de banner aanvangt met de tekst: “Humo geeft al zijn lezers een maand gratis Play cadeau.” en dat op deze pagina, onder de technische uitleg in verband met het valideren van de actiecode, onder meer vermeld staat: “Hebt u al Play? Maak dan één van uw vrienden blij met deze 30 dagen gratis Play.”.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het aanbod enkel geldt voor mensen die nog geen Telenet Play-abonnement hebben en dat hij meent dat deze reclame zich logischerwijze richt tot een nieuw publiek en dat de aangehaalde vermelding terzake op de website (en op de wikkel rond het betreffende magazine) ondubbelzinnig en duidelijk is.  

De Jury is echter van mening dat de reclames in kwestie zich wel degelijk tot verschillende interpretaties lenen.  

Zo is de Jury vooreerst van mening dat het nieuwe publiek dat met deze reclame wordt geviseerd geacht mag worden een nieuw publiek voor Humo te betreffen, eerder dan een nieuw publiek voor Telenet, daar het gaat om reclame voor dit magazine.  

Zij is bovendien van mening dat bestaande Telenet Play-abonnees gerechtigd waren om op basis van de in algemene en absolute termen geformuleerde aankondigingen van de actie aan te nemen dat zij hier ook voor in aanmerking kwamen, zodat de reclame in kwestie er duidelijker op diende te wijzen dat de actie aan beperkende voorwaarden onderhevig was op dit vlak.  

De Jury is met name van mening dat de betrokken radiospot ten onrechte nalaat uitdrukkelijk te wijzen op het bestaan van beperkende voorwaarden en dat hetzelfde geldt voor de reclame op de website. Zij is tevens van mening dat de formulering van de beperkende voorwaarde waarop de klacht betrekking heeft aan duidelijkheid te wensen overlaat.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie nalaten om de gemiddelde consument voldoende te informeren over de beperkende voorwaarde dat personen die reeds een Play-abonnement hebben van de actie uitgesloten zijn en derhalve van aard zijn om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op dit punt, wat strijdig is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de radiospot en de reclame op de website te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.  

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame niet meer in deze vorm zal worden verspreid.  

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Humo
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/05/2019