DE MORGEN – 16/05/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een plant die op het terras staat van een rijhuis in de stad. De tekst luidt : “Iedereen wordt vrolijker van wat groen. “Groen in de stad : Gids voor een ecologische tuin”, nu dinsdag bij De Morgen”, gevolgd door een verklarende tekst in kleinere letters. Onderaan bevinden zich de logo's van Velt, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en De Morgen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont een cannabisplant hetgeen een blijk van minachting uitmaakt t.o.v. de overheid zelf, de politiediensten en de burger.

Standpunt van de adverteerder

De verantwoordelijke adverteerder m.n. “De Morgen” liet gelden dat deze advertentie uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid verschenen is en dat de logo's van de Vlaamse overheid en Velt enkel vermeld werden omdat zij gezorgd hebben voor de inhoud en productie van de gids waarvoor reclame wordt gemaakt. Hij benadrukte dat het overigens moeilijk herkenbare wietplantje gewoon moest suggereren dat Groen in de Stad onze leefomgeving aangenamer en vrolijker kan maken, maar dat hij betreurt dat de klager deze communicatie met een knipoog anders heeft geinterpreteerd, daar De Morgen geenszins promotie heeft willen maken voor cannabis. Hij deelde tevens mee dat hij deze advertentie niet meer zal laten verschijnen.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de afbeelding in combinatie met de slogan niet geheel onschuldig overkomt en dat deze reclameboodschap getuigt van een gebrek aan zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op basis van art. 1 van de IKK code heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie inderdaad niet meer te laten verschijnen.

Adverteerder: DE MORGEN
Product/Dienst: Bijlage - Groen in de Stad
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/05/2002